feed-image RSS

Nederland weer van ons

foto-geert

Geert Wilders
Fractievoorzitter
Algemene zaken
Islam

DSC_7968

Fleur Agema
Vice-fractievoorzitter
Ouderenzorg

DSC_7903

Martin Bosma
Fractiesecretaris,
Media, Cultuur

DSC_7781

Raymond de Roon
Buitenlandse Zaken,
Israel en buurlanden,
Uitzendingen,

Europese landen buiten de EU,
Noord-Amerika

DSC_7856

Lilian Helder
Strafrecht,
OM, DJI, JBZ-raad,
Slachtofferhulp, Rechtsbijstand,
Reclassering,
Straatterreur,
Staatsrecht


DSC_7883

Sietse Fritsma
Openstelling arbeidsmarkt
(Polen, Roemenen, Bulgaren),
Immigratie & Asiel,
Rijkswet Nederlanderschap

DSC_7987

Teun van Dijck
Financiƫn,
AOW

DSC_7954

Dion Graus
Dierenwelzijn,
Dierhouderij,
MKB,
Luchtvaart,
Commissie De Wit

DSC_7691

Richard de Mos
Co2-opslag,
Internationaal milieubeleid,
Milieugerelateerde onderwerpen,
Klimaat, KNMI,
Waterwegen,
Taxi, doelgroepenvervoer,
Kinderopvang,
Kindregelingen


Eric Lucassen

Eric Lucassen
Koninkrijksrelaties,
Wonen, Volkshuisvesting,
Rijksgebouwendienst

DSC_7667

Roland van Vliet
Belastingen, Staatsdeelnemingen,
Financieel toezicht,
Energie, Innovatie,
Handel,Industrie,
Wapenexport,
Contactgroep Duitsland

DSC_8022

Johan Driessen
Ontwikkelingshulp,
Noodhulp,

Subsidies algemeen,
Vrijheid van meningsuiting,
Contactgroep Belgiƫ

DSC_7726

Karen Gerbrands
Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit,
Curatieve zorg

DSC_8031

Joram van Klaveren
Integratie,
Gelijk behandeling en Discriminatie,
Emancipatie


DSC_7820

Willie Dille
Gehandicapten, Jeugd,
Justitieel jeugdbeleid, Adoptie,
Oorlogsgetroffenen

DSC_7918

Leon de Jong
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Infrastructuur
MIRT, PPS
Supersnelwegen
Openbaar Vervoer
OV-Chipkaart
Spoor, NS,
Arbeidsparticipatie

DSC_7865

Harm Beertema
Primair Onderwijs, MBO,
Voortgezet Onderwijs,
Speciaal Onderwijs,
Hoger Onderwijs,
Wetenschappelijk Onderwijs
Leraren

DSC_7701

Andre Elissen
Terrorismebestrijding,
Rampenbestrijding,
GHOR,Brandweer,
AIVD, Drugsbeleid,
Mensenhandel,
Prostitutie,
Internetveiligheid en -privacy
Cybercrime

Constitutionele zaken,
Koninklijk Huis,
Provinciefonds, Gemeentefonds,

Raming, GBA, Paspoorten,
Hoge Colleges van Staat

DSC_7715

Ino van den Besselaar
SZW (alles voor de minister),
AOW en Pensioenen,
Pensioenen,
Arbeidsparticipatie,

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3180 gasten

donaties

doneer

Nederland
English