feed-image RSS

Nederland weer van ons

Als eerste punt PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en ziekteverzuim bij de politie. Om twee feiten kunnen we niet heen. Ten eerste is politiewerk een zogenoemd hoog risico beroep. Ten tweede, agenten doen een stap naar voren, waar anderen terugtreden. Dit vereist een bepaalde grondhouding waarbij het praten over gevoelens en wat men heeft meegemaakt niet voorop staan. Naar mijn mening betekent dit juist dat er veel aandacht moet zijn voor de arbeidsomstandigheden, met name het begrip en vroegtijdige signalering in de directe werkomgeving. In het ‘Plan van aanpak verzuim politie’ worden acties en te nemen maatregelen genoemd die vorm krijgen langs 7 sporen en mijn fractie steunt deze aanpak. Maar het is nog te vroeg om te kunnen weten of deze aanpak resultaat oplevert, want het plan is op 25 april 2018 gepresenteerd.

Als eerste het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport richt zich hoofdzakelijk op big data binnen het veiligheidsdomein en daarmee de controlerende taak van de overheid. Big Data biedt kansen, maar gebruikmaking er van bevat ook risico’s. De verdere ontwikkeling van het gebruik van Big Data moet dan ook gepaard gaan met gelijktijdige ontwikkeling van effectieve waarborgen om risico’s in passende mate te beperken. De belangrijkste actiepunten luiden als volgt:
1. het kabinet zal bezien of de wettelijke basis voor het uitvoeren en gebruiken van data-analyses versterking behoeft;
2. het kabinet zal onderzoeken hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden.

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Agent kan fluiten naar feest.”

1.)
Kent u het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'(*)?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4720 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties