feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer.”

1.)

Kent u het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer”? (*)

2.)

Klopt het dat er een onderzoek is gestart naar de voorzitter van de ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid vanwege het feit dat haar broer een naar Syrië uitgereisde IS-terrorist is?

Mijn inbreng bij het vorige commissiedebat begon met de langlopende PTSS-dossiers en dat blijf ik doen zo lang deze niet naar behoren zijn afgehandeld. Ik ver-trouw veel meer op deze minister dan de vorige die een paritaire commissie instelde om een kamerbreed aangenomen motie te helpen omzeilen. Gelukkig heeft die commissie inmiddels geoordeeld dat het verrekenen van het toegekende smarten-geld met de nog uit te keren schadevergoeding in strijd is met artikel 54a Besluit al-gemene rechtspositie politie. Je zou denken dat de korpsleiding nu dan toch haar eigen mensen zou betalen waar ze recht op hebben. Maar nee hoor, tot op heden wordt de rekening letterlijk bij de PTSS-ers gelegd. Mijn vraag aan de minister: gaat zij hier een einde aan maken?

Na een kamerbreed aangenomen motie had ik gehoopt dat de langlopende PTSS-dossiers naar behoren zouden zijn afgehandeld. Helaas is niets minder waar. Dage-lijks krijg ik emails van oud-agenten die geconfronteerd worden met verrekening van het aan hen toegekende smartengeld. De korpsleiding schoffeert hier dus haar ei-gen mensen. En ook de vakbonden, want die hebben niet ingestemd met een inter-ne richtlijn die de korpsleiding hierover uit de hoge hoed toverde. De Kamer kreeg die richtlijn trouwens ook niet. De minister heeft als kamerlid ook voor deze motie gestemd. Gaat zij nu als minister op dit punt de (oud-)agenten in deze dossiers helpen? De steun van de Kamer heeft ze al.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties