feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) over het bericht “Bezoek aan Ertugrul Gazi CamiiMoskee (Facebook 1 december 2017).

1.)
Kent u het bericht “Bezoek aan Ertugrul Gazi CamiiMoskee (*)?

Voorzitter,

De Nationale Politie staat als een huis, aldus oud-minister Opstelten, alleen de plinten hoeven te worden afgelakt, aldus oud-korpschef Bouman en de hypotheek van Rutte II op het in aanbouw zijnde huis van maar liefst € 500 miljoen is afgelost door het “extra geld.” Voorzitter, alle drie onjuiste stellingen.

De vorige minister schreef aan de Kamer: “ik onderken dat de politie voor grote uit-dagingen staat: voldoende capaciteit en middelen zijn cruciaal voor een effectief poli-tieoptreden.” Dat ben ik met hem eens. Niet voor niets besteedt de PVV € 1 miljard aan de politie. Helaas is onze motie drie weken geleden verworpen.

Als eerste agendapunt de Meerjarenagenda slachtofferbeleid. Er is voor gekozen om o.a. te investeren in meer zittingstijd bij de rechtspraak i.v.m. het spreekrecht, meer capaciteit bij het OM voor informatieverstrekking aan slachtoffers en een extra vergoeding voor ge-specialiseerde advocaten ten gevolge van de werklast door de uitbreiding van het spreek-recht. Mijn fractie is het eens met al deze punten. Verder is uit onderzoek gebleken dat het feit dat verdachten via het procesdossier inzage hebben in persoonlijke gegevens van de slachtoffers (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) door slachtoffers als een zeer onaangename inbreuk op hun privacy wordt ervaren. Bij bescherming van slachtofferge-gevens moet echter niet alleen gedacht worden aan gegevens die in het strafdossier te-recht komen. Slachtoffers worden daarnaast ook nog steeds met naam en toenaam in de rechtszaal en in de media genoemd, terwijl verdachten/veroordeelden met initialen worden genoemd. Zelfs Volkert vd Graaf is nog steeds Volkert vd. G. Hier moet ook meer aan-dacht voor zijn. Graag een reactie van de minister.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2790 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties