Nederland weer van ons

Voorzitter,

Normaliter bedank je de minister voor de beantwoording van de vragen. Dat ga ik niet doen. De minister begon met een lange inleiding waar het onderwerp pesten eerder aan de orde kwam dan de herhaalde noodkreet van de vier politiebonden van vanochtend. Vervolgens draaide de minister de zaken om door te zeggen dat hij had gesproken met de korpschef, de bonden en de burgemeesters. Daarmee suggererend dat zij het met zijn beleid eens zijn en miskennend dat zij voor een voldongen feit staan: de beperkte politiecapaciteit. Vervolgens kwam het verweer “ik ga er niet over.” Maar dan weer wel een apart team eisen naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersum. Dieptepunt was het verschuilen achter de begrotingsregels. Voor het eerst hoorden we als Kamer op de vraag naar structureel geld als antwoord dat dit begrotingstechnisch alleen maar in het voorjaar kan.

Ik vond het stuitend. Zo’n minister gun je een weekje werkzaamheden op Bureau Burgwallen. Maar dan zonder ondersteuning en zonder te weten of je collega er morgen nog is of dat hij bezweken is onder de werkdruk en ziek thuis zit.

Of zoals een agent mij liet weten: ik heb meer dan 300 verlofuren, maar weet nu al dat ik geen verlof mag opnemen met Kerst en de jaarwisseling. En voor 2020 zijn alle verloven ingetrokken vanwege evenementen, waaronder het songfestival.

Wie kan of wil zo werken?! Agenten geven nooit op, maar nu zeggen ze en masse dat ze “onder de crepeersterkte zijn gezakt.” Het ziekteverzuim is ongekend hoog. En daar zijn wij, de politiek, verantwoordelijk voor. En wij moeten dat ook oplossen. Zolang mijn partij geen 76 zetels heeft, moet ik daarvoor de minister aanspreken en dat heb ik gedaan met de vraag “welke taken gaan er van af”? Antwoord: “Er gaan geen taken van af.” Ik ben benieuwd of de minister dit vol blijft houden totdat het ultimatum van de politiebonden op 1 januari 2020 verstrijkt.

Ik vroeg om structureel geld voor de politie. Dat komt er niet, behoudens € 25 mln voor zedenrechercheurs en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel.

Ik vroeg om waardering van de politieagenten en in dat kader vroeg ik 2 dingen:
1. het afkopen van langlopende PTSS-dossiers waarvan duidelijk was dat de agenten niet meer zouden terugkeren op de werkvloer. Geen antwoord op ge-kregen, behalve de dooddoener dat PTSS “een verschrikkelijke ziekte is.”

2. de politieagenten onder de werking van de Veteranenwet brengen, omdat daar de broodnodige kennis, kunde en expertise al eenduideg is geregeld. Ik heb dat uitgebreid gemotiveerd. Maar helaas: antwoord: “er is op dit moment geen aanleiding om politieagenten onder de Veteranenwet te brengen.” Vraag: wanneer dan wel?
Maar vooruitlopend daarop de volgende motie: motie Veteranenwet.

Dan het recht op veiligheid opnemen in de Grondwet. De Grondwet legt de grond-rechten van burgers vast. En is dan ook een belangrijke wet, de hoogste in het land. De inister geeft aan dat het bestaan van de staat de zorg voor veiligheid al impliceert. Maar de minister gaat daarmee voorbij aan het feit dat het opnemen van bepaalde rechten in de Grondwet ook aangeeft hoe belangrijk wij als samenleving die rechten vinden. En als je bedenkt dat het recht op culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding wel in de Grondwet staat (artikel 22 lid 3) en het recht op veiligheid niet, dan is de redenering van de minister op zijn minst halfslachtig. Daarom de volgende motie: motie recht op veiligheid in de Grondwet.

Ik heb mijn eerste termijn gisteren afgesloten met twee mantra’s die ik weer herhaal:
1. de PVV is van mening dat er (meer) structureel geld nodig is voor de politie
2. de PVV is van mening dat er een structureel Ondermijningsfonds moet komen.
vandaar dat ik mijn aangehouden motie inzake een structureel ondermijningsfonds (24 077, nr. 436), mede ondertekend door de collega’s Bisschop, Krol, Van Nispen en Kuiken ook in stemming wil laten brengen bij de stemmingen over de begroting.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3000 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties