Nederland weer van ons

Voorzitter,

Dit is niet mijn eerste maidenspeech. Toen ik in 2004 bij een advocatenkantoor ging werken, was het ook raak. Ook daar was het gebruikelijk om als nieuweling een speech te houden. Het was voor mij toen heel gemakkelijk. Ik hoefde de speech pas te houden toen ik er al ruim één jaar werkte. Op dat moment had ik al de nodige blunders van mijn collega’s mogen noteren die ik dan ook in de speech heb verwerkt. Voor de volledigheid: ik heb er daarna nog ruim twee jaar met veel vreugde gewerkt. Het is me niet aangerekend.

In dit geval zal het zeker anders zijn. Niet alleen kan ik me als kersvers volksvertegenwoordiger geen blunders veroorloven, maar ook kijk ik met ontzag naar al deze Kamerleden en naar u als herkozen voorzitter. Ik kijk uit naar mooie, maar wel scherpe debatten en ben van plan mijn uiterste best te gaan doen om de rol van volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te gaan vervullen. Speciaal kijkend naar ‘mijn’ fractie met al die enthousiaste mensen, zal dat geen enkele moeite kosten.

Kern van dit debat van vandaag is de weigering van het College van procureurs-generaal het kraakverbod te gaan handhaven. Het College heeft laten weten dat het ”niet gaat ontruimen voor leegstand”. Voorzitter: om maar even iemand te citeren: ”veel gekker moet het niet worden”. Het mag niet zo zijn dat een aangenomen wet zo eenvoudig ter zijde wordt geschoven. Het is niet aan het College om te bepalen dat leegstand erger is dan het in bezit nemen van de woning van iemand anders.

Om maar eens een voorbeeld te noemen: ziet je woning er wat onderkomen uit en denkt men dat je er al meer dan één jaar niet meer woont, dan staat het een ander vrij om de woning te kraken. Aangezien de strafrechtelijke weg dan is afgesloten, moet je als eigenaar zelf een procedure starten om de krakers er uit te kunnen krijgen. Dit met alle risico’s en bijkomende kosten van dien. Het zal je maar gebeuren.

Vanzelfsprekend kan dit niet. Het toe-eigenen van andermans eigendom is gewoon strafbaar, ongeacht of het om een auto gaat of een huis. De PVV-fractie heeft het kraakverbod dan ook gesteund, nadat de strafmaat op het kraken naar boven was bijgesteld. En terecht: deze wet is een belangrijke overwinning voor het eigendomsrecht.

En nu zou dit alles voor niets zijn geweest? Simpelweg door de weigering van het College van procureurs-generaal het kraakverbod te gaan handhaven.

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp heeft de minister aangegeven dat de uitvoering van deze wet op een zorgvuldige wijze door het Openbaar Ministerie ter hand zou worden genomen. Graag hoor ik dan ook van de minister hoe hij er voor gaat zorgen dat het College alsnog het handhaven van het kraakverbod tot prioriteit zal bestempelen. Als dat teveel gevraagd is, dan hoor ik graag van de minister hoe hij er voor gaat zorgen dat het College het kraakverbod in ieder geval gaat handhaven.

Gemeenten als Utrecht en Amsterdam hebben aangegeven dat het handhaven van het kraakverbod teveel beslag zal leggen op de politie. De mankracht die ingezet zou moeten worden, is dan niet meer beschikbaar om boeven te vangen. Daargelaten dat krakers volgens de PVV-fractie ook boeven zijn, geldt dat die mankracht er dan ook moet komen. Niet voor niets wil de PVV 900 miljoen uittrekken voor het uitbreiden van de politie met 10.000 politieagenten. Graag hoor ik dan ook van de minister of hij het eens is met de gemeenten Amsterdam en Utrecht dat het teveel mankracht zou vergen om het kraakverbod te handhaven. Zo ja, dan graag een antwoord op de vraag hoe dit zo snel mogelijk zal worden opgelost.

De nieuwe Kraakwet staat als een huis, nu de fundering van de uitvoering nog even leggen,

dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4340 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties