Nederland weer van ons

Kamervragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie naar aanleiding van het bericht ”Zesvoudig moordenaar mag toch met verlof”.

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht ”Zesvoudig moordenaar mag toch met verlof” ? (*)

2.)
Klopt het dat de beroepscommissie uit de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een eerder besluit van de staatssecretaris (mw. Albayrak), namelijk het intrekken van de machtiging voor begeleid verlof, heeft vernietigd, waardoor deze zesvoudig moordenaar, in dit geval Cevdet Y., met verlof mag?

3.)
Bent u het met mij eens dat een tot levenslang veroordeelde persoon nimmer met verlof mag, omdat daarvoor geen enkele reden is, omdat iemand die tot een levenslange gevangenis is veroordeeld nooit meer in de maatschappij zal terugkeren?

4.)
Bent u met mij eens dat een dergelijk persoon daarnaast geen enkel recht heeft op verlof, gezien de afschuwelijke misdrijven die degene heeft begaan? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat tot levenslang veroordeelden ook nooit meer de gevangenispoort zullen uitkomen?

5.)
Spoedwetgeving om een einde aan de verlofmachtiging van deze moordenaar te maken, zoals de PVV voorstelde, was volgens de staatssecretaris niet aangewezen. Bent u, nu de oplossing van de toenmalig staatsecretaris faalt, bereid alsnog per direct met spoedwetgeving te komen? Zo neen, waarom niet en op welke manier gaat u bewerkstelligen dat deze crimineel nooit achter slot en grendel vandaan komt?

6.)
Bent u het met mij eens dat dit wederom een klap in het gezicht is van de nabestaanden van de slachtoffers van Cevdet Y.? Zo ja, bent u bereid om met hen hierover in gesprek te treden, mits zij hier behoefte aan hebben, om zo aan te geven dat slachtoffers, dan wel de nabestaanden, gehoord dienen te worden, nu dit in een strafrechtelijke procedure vooralsnog niet (voldoende) gebeurt?


(*) Zesvoudig moordenaar mag toch met verlof, NU.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4380 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties