Nederland weer van ons

Kamervragen van de leden Helder en Brinkman (PVV) aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van het bericht ”Beroving winkels neemt toe”.

1.) 
Bent u op de hoogte van het bericht ”Beroving winkels neemt toe”? (*)

2.)
Klopt het dat het aantal gepleegde winkeldiefstallen in 2009 met 9% is toegenomen ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar en dat de gepleegde winkeldiefstallen steeds professioneler worden qua uitvoering?

3.)
Klopt het dat de totale kosten voor winkeldiefstal in 2009 meer dan 1 miljard euro bedragen?

4.)
Klopt het dat slechts in circa 3% van de gevallen de politie wordt geïnformeerd door de winkelier en dat de politie vaak geen tijd voor aangifte heeft? Is dit het gevolg een gebrek aan capaciteit bij de politie? Zo neen, wat is dan de reden voor het tijdsprobleem voor het opnemen van deze aangiftes?

5.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de politie geen tijd heeft voor aangiften en dat dit het vertrouwen in politie en justitie enorm schaadt? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u met mij eens dat de procedure voor het opnemen van aangiftes tegenwoordig te veel kostbare tijd in beslag neemt, welke de agent beter kan gebruiken voor het vangen van boeven en voor het zoeken naar sporen en het horen van getuigen? Bent u bereid om deze procedure te vereenvoudigen en om, net als de PVV, de politie uit te breiden met 10 duizend extra agenten? Zo neen, waarom niet?

7.)
Bent u met mij en de winkeliers, welke spreken van een absoluut dieptepunt, van mening dat dieven keihard moeten worden aangepakt? Deelt u de mening dat de enige oplossing het invoeren van minimumstraffen is, omdat bij kleine diefstal tot € 120,-- slechts een boete kan worden opgelegd van € 250,-- en dit een lachertje is voor een (professionele) winkeldief? Zo neen, waarom niet en welke maatregelen gaat u dan nemen?

(*) Beroving winkels neemt toe, Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5795 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties