Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder aan de minister van Justitie over het bericht 'Tbs'er loopt mee met vierdaagse’.

1.)
Kent u het bericht ‘Tbs'er loopt mee met vierdaagse'? (*)

2.)
Klopt het dat deze tbs’er de vierdaagse mee mag lopen in het kader van zijn therapie? Zo ja, kunt u deze vorm van ‘therapie’ nader toelichten?

3.)
Klopt het dat deze tbs’er is veroordeeld voor meerdere verkrachtingen van vrouwen en een moord en dat hij alleen loopt en dus geen begeleiders meekrijgt? Zo ja, hoe beoordeelt u de risico's van een onbegeleid verlof voor deze gevaarlijke crimineel?

4.)
Heeft deze persoon ook onbegeleid mogen oefenen voor de vierdaagse? Welke overwegingen speelden daarbij een rol?

5.)
Deelt u de mening dat de beveiliging van de samenleving veel beter gediend is met afschaffing van de terbeschikkingstelling en het daarbij behorende verlof en oplegging van zeer langdurige gevangenisstraffen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u met mij van mening dat het onacceptabel is jegens de slachtoffers/nabestaanden dat deze tbs’er gezellig de vierdaagse mag gaan wandelen? Zo neen, waarom niet?

7.)
Klopt het dat de organisatie van de vierdaagse van niets wist? Zo ja, wat is daarvan de reden?

(*) Tbs'er loopt mee met Vierdaagse, Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5405 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties