Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van justitie over het bericht ‘Klinieken willen tbs’er sneller met verlof sturen’.

1.)     
Bent u op de hoogte van het bericht ‘Klinieken willen tbs’er sneller met verlof sturen’(1)?

2.)     
Klopt het dat er een notitie ligt van 12 tbs-instellingen, die van plan zijn hun patiënten veel eerder, namelijk al na 18 maanden, met verlof te sturen en na 2,5 jaar met onbegeleid verlof ?

3.)     
Hoe beoordeelt de minister deze plannen van de tbs-instellingen?

4.)     
Een reden voor al deze nieuwe plannen zou o.a. zijn dat veel verdachten weigeren mee te werken aan behandelingen in tbs-klinieken. Echter, in 2009 waren er slechts 70 weigeraars (2). Is de minister met mij van mening dat dit slechts een poging is het failliete systeem van tbs weer nieuw leven in te blazen? Zo neen, waarom niet?

5.)     
In antwoord op mijn vragen geeft de minister aan dat gesteld wordt, dat het voor de meeste tbs-gestelden goed mogelijk is om na 2 jaar behandeling een eerste keer met begeleid verlof te gaan (3). Nu schijnt dat na 18 maanden al te kunnen. Wat is de reden dat het verlof binnen een paar maanden opeens 6 maanden eerder kan plaatsvinden?

6.)     
Bent u met mij van mening dat het een schande is jegens de slachtoffers van tbs’ers of hun nabestaanden, dat een tbs’er na zo een korte periode alweer lekker met verlof kan? Zo neen, waarom niet?

7.)     
Hoe beoordeelt de minister de risico’s van een onbegeleid verlof al na 2,5 jaar? Deelt de minister de mening dat de beveiliging van de samenleving voorop moet staan en dat de beveiliging van de samenleving veel beter gediend is met afschaffing van de tbs en het opleggen van hoge straffen aan misdadigers? Zo neen, waarom niet?

(1) Klinieken willen tbs'er sneller met verlof sturen, Nu.nl    
(2) Opportuun, augustus 2010
(3) Antwoord op Kamervragen

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4560 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties