Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder , Brinkman en Elissen (allen PVV) aan de minister van justitie over het bericht ‘Geen cel voor agent die spioneerde voor Marokko’.

1.)     
Bent u op de hoogte van het bericht ‘Geen cel voor agent die spioneerde voor Marokko'(*)?

2.)     
Klopt het dat de rechtbank Den Haag deze oud-rechercheur, die geheime informatie uit politiesystemen heeft doorgespeeld aan de Marokkaanse autoriteiten, slechts een werkstraf van 240 uur heeft opgelegd en hij dus niet de cel in hoeft?

3.)
Is de minister met mij van mening dat een werkstraf, zeker in dergelijke situaties, een geheel verkeerd signaal afgeeft? Deelt u ook de mening dat deze ontwikkeling de geloofwaardigheid van het Nederlands rechtssysteem om zeep helpt? Zo ja, wat gaat u doen om dit tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wat kan Nederland verder nog verwachten van de taakstraf? Zal deze binnenkort, zoals bij de onderhavige zaak, tevens opgelegd gaan worden bij andere misdrijven indien de betrokken personen er geen nadeel van hebben ondervonden? Zo ja waarom? Zo neen, wat gaat u doen om dit te voorkomen?

5.)
Klopt de informatie dat de betreffende veroordeelde oud-rechercheur ook andere informatie heeft doorgegeven aan de Marokkaanse autoriteiten over een Tweede Kamerlid van de SP? Zo ja, bent u met mij van mening dat dergelijk handelen de democratie van onze staat ondermijnt en dat hiertegen enkel een zware gevangenisstraf geëist zou moeten worden? Zo neen, waarom niet, zo ja, hoe gaat u dit initiëren?

(*)  Geen cel voor agent die spioneerde voor Marokko, Elsevier.nl 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4325 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties