Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Verdachten terreur krijgen vergoeding’.
1.)
Bent u op de hoogte van het bericht: ‘Verdachten terreur krijgen vergoeding’? (*)

2.)
Welke overwegingen hebben ertoe geleid dat het Openbaar ministerie schadevergoeding heeft betaald aan negen van de twaalf Somaliërs die op kerstavond zijn aangehouden naar aanleiding van een ambtsbericht van de AIVD?

3.)
De betreffende advocaten hebben in de media telkens aangegeven dat hun cliënten onterecht zijn aangehouden omdat er te weinig materiaal zou zijn om te kunnen stellen dat zij verdachte zijn. Echter, om een schadevergoeding te ontvangen moet vaststaan dat iemand verdachte is geweest. Kan de minister aangeven of de aanhouding rechtmatig is geweest, of het aldus verdachten betrof en of de schadevergoeding terecht is betaald? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kan de minister aangeven wat het betalen van een schadevergoeding aan de betreffende personen voor de toekomstige ambtsberichten van de AIVD betekent en hoe daarmee wordt omgegaan door het Openbaar Ministerie. Gaat het OM naar aanleiding van een ambtsbericht nu voortaan toch eerst kijken of er aan het wettelijk criterium van verdachte is voldaan?

5.)
Zo ja, is de minister met mij van mening dat de AIVD niet tot taak heeft om een strafdossier aan te leggen, maar om dreiging te onderkennen en aanslagen te voorkomen en dat dit daarom een ongewenst effect is? Zo neen, waarom niet?

6.)
Welke maatregelen gaat de minister nemen om dit ongewenste effect weg te nemen?

 

(*) Telegraaf: 15 januari 2011.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3955 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties