Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Brinkman (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken over het bericht: ‘Slachtoffers in de kou’.1.)
Bent u op de hoogte van het bericht: ‘Slachtoffers in de kou’ (*)?

 

2.)
Klopt het dat ruim 15000 slachtoffers jaarlijks hulp mislopen omdat het nieuwe computersysteem (BHV) van de politie slecht functioneert?

3.)
Slachtoffers horen op het politiebureau de keuze voorgelegd te krijgen of hun gegevens mogen worden doorgespeeld aan slachtofferhulp, deze biedt psychische, juridische en praktische hulp. Klopt het dat die hulpvraag   standaard op neen staat en er geen automatische melding is waardoor agenten soms in aangiften vergeten op te nemen of mensen slachtofferhulp willen? Zo neen, wat is dan de reden dat slachtoffers hulp mislopen?

4.)
Hoe gaat de minister bewerkstelligen dat slachtoffers, die bijvoorbeeld aangifte doen van beroving, inbraak of geweld, altijd de keuze wel of geen slachtofferhulp krijgen voorgelegd?

(*) de Telegraaf, 18 januari 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3620 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties