Nederland weer van ons

Voorzitter, 

Als eerste feliciteer ik de minister nogmaals met zijn prachtige nieuwe functie. Ik wens de minister heel veel succes en ik vertrouw er op dat het hem ook in zijn huidige functie niet aan daadkracht zal ontbreken.

Voorzitter, terug naar het onderwerp van het spoeddebat van heden. Laat ik beginnen met het uitdrukkelijk veroordelen van geweld in welke vorm dan ook, tegen wie dan ook of tegen welke instelling dan ook. Ieder incident is er één teveel. 

Maar dat betekent dus ook dat er uitdrukkelijk aandacht gevraagd dient te worden voor andere geweldsincidenten. Als ik die allemaal moet opnoemen, dan heb ik de spreektijd van alle andere aanwezige collega-kamerleden nodig. Laat mij er dan ook een paar uitlichten: 

Stadsdeel De Baarsjes (thans stadsdeel West) in Amsterdam heeft een schuilsynagoge (Sjoel West); een synagoge zonder duidelijk zichtbare joodse symbolen, een meerderheid van de bezoekers is niet als joods herkenbaar. Reden: constante bedreigingen. 

Joodse scholen, synagogen en andere instellingen worden al jaren op eigen kosten permanent bewaakt en beveiligd, synagogen die met verf worden beklad; 

een rabbijn die een Hitlergroet krijgt,; 

september 2010: 2 keer brandstichting in een Molukse kerk, brandstichting in een Molukse instelling, 1 poging tot brandstichting in een Molukse kerk; 

jarenlange straatterreur (diefstal en vernielingen) jegens een Hindoestaanse tempel (Shri Rammandir) in de Haagse Schilderswijk; 

een molotov-cocktail tegen een deur van de Gereformeerde kerk in Gouda; 

homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders die worden weggepest uit hun woning; 

geweld, bedreiging en intimidatie van ziekenhuispersoneel, etc, etc. 

Ik mag toch hopen, voorzitter, dat de andere fracties dergelijk wandaden even scherp veroordelen. Ik kan mij niet voorstellen dat er in dit kader onderscheid gemaakt zal worden. Geweld is geweld en geweld dient veroordeeld te worden. 

De heer Azarkan, voorzitter van de Marokkaans Nederlandse organisatie SMN stelt dat de politiek heftiger reageert als geweldsincidenten zich voordoen bij joden en homoseksuelen. Hoewel ik eerder heb gezegd dat ieder incident er één teveel is, heb ik wel gekeken naar het waarheidsgehalte van de uitlating van de heer Azarkan. Voorzitter, die is pertinent onjuist. We zijn hier vandaag toch ook bijelkaar voor een spoeddebat over dit onderwerp? 

Dan de cijfers: het KLPD registreerde in de eerste helft van 2010 5 incidenten (geweld en bekladding) bij moskeeën. In 2009 waren het er 16 en in 2008 32. Het aantal incidenten neemt dus af. Poldis 2009, het politierapport discriminatie, levert een schrikbarend beeld op waar het gaat om antisemitische incidenten: deze zijn gestegen met 50%! 

Terug naar mijn inleidende opmerking: ieder geweldsincident dient veroordeeld te worden. Maar met een verbale veroordeling zijn we er niet. Op dit moment is het zo dat een discriminatoir aspect een strafverzwarende omstandigheid is. Het OM verzwaart de strafeis met 25%. Graag hoor ik van de minister of hij het met mij eens is dat de Aanwijzing Discriminatie van het OM (2007) dient te worden aangepast in die zin dat de strafeis met 50% wordt verzwaard. Daarnaast dient (super)snelrecht te worden toegepast. 

Daarnaast is het van het grootste belang dat de registratie van de discriminatoire incidenten op orde is en de aangiftebereidheid wordt verhoogd. 

Voorzitter, iedere geweldsincident is er één teveel, maar zonder overzicht van het geheel ontbreekt de basis waarop een structurele oplossing kan worden gebouwd. 

dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties