Nederland weer van ons

Voorzitter, 

De PVV is blij met de intensievere aanpak van kinderporno, maar nog niet tevreden.
Uit de brief van de voormalig minister van justitie blijkt dat het aantal rechercheonderzoeken is gestegen, maar dat er nog veel onderzoeken op de plank liggen.

Voor een groot deel komt dit door de lastig te beheersen instroom van vanuit het buitenland afkomstige rechtshulpverzoeken en door de toename van meldingen over afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op het internet. Kan de staatssecretaris aangeven hoe wordt omgegaan met de uit het buitenland afkomstige rechtshulpverzoeken en Nederlandse zaken? Zit er een verschil in prioriteit? 

Ook valt in de brief van de voormalig minister van justitie te lezen dat de online meldknop, waarmee internetgebruikers direct melding kunnen doen wanneer zij online geconfronteerd worden met seksueel misbruik of ongewenst gedrag, inmiddels in ontwikkeling is. De PVV is voorstander van zo’n meldknop. Echter, dit kan wel met zich mee brengen dat de instroom van zaken bij politie en OM nog verder toe zal nemen. 

De ontoereikende capaciteit, nu en in de toekomst, bij de politie en OM baart zorgen. Hoewel in de Korpsmonitor Kinderporno 2009 is vermeld dat “de totstandkoming van structurele (boven)regionale samenwerking veelbelovend is”, is dit nog niet voldoende. De PVV vraagt dan ook aan de staatssecretaris om in het kader van de nieuw te vormen Nationale Politie de aanpak van kinderporno te regelen. In dat geval is sprake van sturing en monitoring op centraal niveau en is geen sprake meer van een versnipperde aanpak. Vanwege de ernst van dit strafbare feit dient er ook prioriteit aan de aanpak te worden gegeven. Inzicht, overzicht, coördinatie en eenheid van aanpak door (boven)regionale teams zijn daarbij de kernwoorden. 

Voorzitter, 

De PVV heeft, in een algemeen overleg op 31/03/2010 over kinderpornografie, aangegeven dat zij van mening is dat er in geval van kinderpornografie, ofwel overtreding van art. 240b Sr, geen taakstraf moet kunnen worden opgelegd. In het wetsvoorstel welke de mogelijkheden beperkt om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven (32169) was het alsnog mogelijk om een gecombineerde taakstraf om te leggen. Inmiddels is er een nota van wijziging van de minister en staatssecretaris waarin is geregeld dat ook een gecombineerde taakstraf niet meer mogelijk is. De PVV is hier heel blij mee. 

Het mag in de toekomst dan niet meer mogelijk zijn om een taakstraf of gecombineerde taakstraf op te leggen in geval van kinderporno, het is nog steeds mogelijk om uitsluitend een voorwaardelijke straf op te leggen. Is de staatssecretaris bereid om ervoor te zorgen dat ook dit in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn? 

Voorzitter, 

De PVV wil verder dat verdachten inzake kinderporno preventief gehecht worden en blijven totdat er een vonnis in eerste aanleg is. Ten slotte wil de PVV in het kader van naming and shaming een wettelijke verschijningsplicht voor verdachten van kinderporno ter zitting. Verdachten van kinderporno blijven namelijk graag anoniem en willen derhalve niet duidelijk zichtbaar worden in een zittingszaal waar pers en publiek aanwezig zijn. De voormalig minister van justitie, Hirsch Ballin, gaf in het vorige algemeen overleg aan dat hij dit een plaats zou geven op zijn ‘wishlist’ voor wetgeving. De PVV hoopt/verwacht van deze staatssecretaris een concrete actie om te zorgen voor een dergelijke verschijningsplicht. 

Wanneer deze verdachten al preventief gehecht zijn, zoals de PVV voorstelt, zorgt een verschijningsplicht niet voor druk op de politiecapaciteit en is het dus eenvoudig te realiseren.

Voorzitter:

Samengevat vraagt de PVV het volgende: 

1.)
Hoe wordt omgegaan met de uit het buitenland afkomstige rechtshulpverzoeken en Nederlandse zaken? Zit er een verschil in prioriteit?

2.)
Is de staatssecretaris bereid om in het kader van de nieuw te vormen Nationale Politie de aanpak van kinderporno te regelen?

3.)
Is de staatssecretaris voornemens om ervoor te zorgen dat ook uitsluitend een voorwaardelijke straf in de toekomst niet meer opgelegd kan worden aan een persoon welke schuldig wordt bevonden aan kinderporno?

4.)
Voelt de staatssecretaris ervoor om verdachten van kinderporno preventief in hechtenis te nemen en te houden tot er een vonnis in eerste aanleg is en om voor hen een verschijningsplicht te realiseren?

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3545 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties