Nederland weer van ons

Voorzitter, 

Op 10 december 2010 konden wij op de voorpagina van De Telegraaf lezen dat een 17-jarige Marokkaan, die zes politiemensen en vijf burgers molesteerde van de raadkamer van de rechtbank in Assen thuis mag wachten voordat hij in februari van dit jaar voor de kinderrechter moet verschijnen.

Voorzitter,

Wij hebben niet voor niets in het gedoogakkoord opgenomen dat het daadkrachtig aanpakken van straatterreur, overlast, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie. Wederom helaas maakt een rechter aan deze mooie plannen een einde door te besluiten dat deze verdachte de start van zijn procedure thuis mag afwachten. Niet alleen voor de directe slachtoffers, maar ook voor de politie als geheel is dit een schoffering. 

Is de minister met mij en met de politiebonden van mening dat het zorgwekkend is dat het kabinet juist heeft bewerkstelligd dat de straffen verdubbeld worden bij geweld tegen publieke ambtsdragers en dat de raadkamer in Assen zich nergens iets van aantrekt en deze verdachte naar huis laat gaan? Is de minister bereid met de rechters in gesprek te gaan en hen te doordringen van het beleid van dit kabinet? Want nogmaals: dit kabinet kan nog zulke mooie plannen hebben, maar als de rechters daar niet aan meewerken komt er helemaal niets van terecht. 

En, voorzitter, waarom is deze verdachte niet gewoon in voorlopige hechtenis genomen of gehouden? De Justitiële Jeugdinstellingen (JJI’s) staan grotendeels leeg, Hij krijgt slechts een enkelbandje waarmee hij te traceren is in geval van moeilijkheden. Maar voorzitter, wat hebben de slachtoffers en zijn omgeving hier nu aan? Helemaal niets, want veiliger wordt het er zo niet op. 

Voorzitter, daarom de volgende vragen aan de minister:

1.)
Is de minister het met de PVV eens dat Is de minister het met de PVV eens dat een dergelijke situatie totaal niet past bij de aanpak zoals is afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord?

2.)
Gaat de minister maatregelen treffen om dergelijke situaties in de (nabije) toekomst (zoveel mogelijk) te voorkomen? 

Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn kan de Kamer deze maatregelen of voorstellen daartoe tegemoet zien?

3.)
Is de minister niet met de PVV van mening dat artikel 67a lid 2 Sv grondslag biedt voor de voorlopige hechtenis van deze verdachte? En zo ja, waarom is daartoe niet overgegaan: er staan namelijk JJI’s leeg, dus aan capaciteitsgebrek kan het niet liggen; 

4.)
Indien de minister het hier niet mee eens is, is de minister dan niet van mening dat artikel 67a Sv dient te worden aangevuld met een grond om een dergelijke situatie te voorkomen en verdachten van dergelijke zware geweldsmisdrijven voortaan wel in voorlopige hechtenis genomen kunnen en zullen worden?

5.)
Indien hiervoor een wetswijziging nodig is, is de minister dan bereid om andere mogelijkheden voor voorlopige hechtenis na te gaan voor de tussenliggende periode?

Voorzitter, bij het toepassen van lik-op-stukbeleid en het verhogen van de straffen hoort wel het in voorarrest kunnen nemen en houden van verdachten van zware geweldsmisdrijven. De burger en de hulpverleners hebben daar recht op. De verdachte ook: weet dat je van burgers en hulpverleners moet afblijven. 

Dank u wel

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2570 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties