Nederland weer van ons

Voorzitter, 

Tijdens het AO eergerelateerd geweld is gewezen op het rapport “Sharia in Nederland” waarin onder meer is aangegeven dat er geen sprake is van geschilbeslechting maar wel sprake is van geschilbemiddeling op basis van de sharia.

Zonder de vrijheid van godsdienst, zoals opgenomen in de Grondwet geweld aan te doen, voorzitter, de volgende motie:

MOTIE VAN HET LID HELDER 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er imams in Nederland zijn die aan geschilbemiddeling doen op grond van de sharia; 

overwegende dat de sharia strijdig is met onze Nederlandse democratische rechtsstaat; 

verzoekt de regering om deze verschijnselen van geschilbemiddeling actief te bestrijden in die zin dat wanneer een imam (in)formeel de sharia toepast aan hem een verbod op te leggen om nog langer in Nederland als imam te werken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

HELDER

 

16 februari 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3435 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties