Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Duitse veroordeling gehalveerd’.


1.)
Kent u het bericht: ‘Duitse veroordeling gehalveerd.’ ‘Politie boos om strafvermindering drugssmokkelaar’ (*)?

 

2.)
Klopt het dat een Nederlandse hoofdverdachte in Duitsland tot bijna 7 jaar is veroordeeld i.v.m. een internationale wietsmokkelzaak en dat de Nederlandse rechter deze straf heeft doen verdampen tot 36 maanden?

3.)
Deelt de minister de mening dat dit voor politie en justitie, welke ruim 2 jaar aan de zaak gewerkt hebben, op zijn zachts gezegd frustrerend is, zeker gezien het feit dat de hoofdverdachte door deze beslissing al over 9 maanden weer vrij kan komen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Hoe beoordeelt de minister het commentaar van politie en justitie in IJsselland dat ze bij hun Duitse collega’s een modderfiguur slaan en dat de Duitse collega’s straks misschien liever niet meer samenwerken met Nederland indien er Nederlandse landgenoten bij betrokken zijn?

5.)
Is de minister met mij van mening dat het op zijn zachtst gezegd zuur is dat wanneer er een heleboel tijd en werk in een zaak zit, de straf na overname van de zaak door Nederland een stuk korter wordt en dat Nederland dan internationaal te kijk staat? Zo neen, waarom niet?

6.)
Wat waren de overwegingen van de rechter die ten grondslag lagen aan de beslissing om de straf van de hoofdverdachte met een dergelijke omvang te verlagen?

7.)
Is de minister bereid om de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) eens kritisch tegen het licht te houden? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf, 17 februari 2011

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3490 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties