Nederland weer van ons

10/03/2011 

Voorzitter, 

Dit AO gaat over meerdere onderwerpen op het gebied van veiligheid.

Als eerste noem ik een landelijke officier van justitie voor de bestrijding van transportcriminaliteit. Deze officier van justitie geldt als aanspreekpunt voor de politie, het Openbaar Ministerie, de transportsector en verzekeraars. Dit zal leiden tot een gerichter inzet bij de opsporing en vervolging van transportcriminaliteit zoals bijvoorbeeld ladingdiefstal en past naar mijn mening uitstekend in het kabinetsbeleid. De vorige minister heeft al het voornemen uitgesproken over te gaan tot de aanstelling van een dergelijke landelijke officier van justitie. Aangezien de Tweede Kamer hierover ook een motie heeft aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling, wil ik graag van de minister wanneer deze landelijke officier van justitie zal aantreden. 

Voorzitter,

Dan de gedragsbeïnvloedende maatregel. Deze maatregel is bedoeld om het gat te vullen tussen bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling of een taakstraf enerzijds en de plaatsing in een jeugdinstelling, de PIJ-maatregel, anderzijds. De invoering verloopt echter trager dan verwacht en mijn vraag aan de minister is dan ook wat de reden/de redenen hiervoor is/zijn. Wat in het oog springt is dat deze maatregel bedoeld is voor de zogenoemde ”harde kern jongeren”, meerplegers en veelplegers1. Er is een rapport van het ministerie van Justitie, gedateerd augustus 2009 met de titel ” De gedragsbeïnvloedende maatregel; bevindingen van de eerste 25 vonnissen waarin de gedragsmaatregel is opgelegd”, waarin 25 vonnissen waarbij een gedragsbeïnvloedende maatregel is opgelegd, zijn geanalyseerd. 24 van de 25 jongeren zijn veroordeeld voor zware criminaliteit, ofwel geweldsdelicten in combinatie met een vermogensdelict of een overtreding van de Opiumwet of een overtreding van de Wert wapens en munitie.

Er is zelfs sprake van een levensdelict. Voorzitter, ik hoor graag van de minister hoe dit past binnen de harde aanpak die het kabinet voorstaat. In dat kader hoor ik ook graag hoe dit te verenigen is met het wetsvoorstel waarin de taakstraffen worden afgeschaft voor ernstige gewelds- en zedendelicten. Hoewel genoemd wetsvoorstel alleen ziet op het volwassenenstrafrecht, wil ik hierover toch graag de mening van de minister. En ten slotte voorzitter, hoor ik nog graag van de minister de verhouding met de strafdienstplicht die dit kabinet gaat invoeren. Is het niet beter om de artikelen in het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de gedragsbeïnvloedende maatregel te vervangen door artikelen die de strafdienstplicht regelen? Mocht de minister dit te ver vinden gaan, dan graag zijn standpunt over het aanpassen van deze artikelen in het wetboek van Strafrecht. Hoewel het nut wordt ingezien van gedragsbeïnvloeding, kan het toch niet zo zijn dat voor gewelds- en zedendelicten alleen een maatregel wordt opgelegd zonder enige vorm van vrijheidsbeneming? 

Dank u wel.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3185 gasten

donaties

doneer

Nederland
English