Nederland weer van ons

Voorzitter,

Het uitbreiden van de categorie van personen die een beroep op het schadefonds kunnen doen, alsmede de uitbreiding van het aantal gevallen waarin een beroep op het schadefonds kan worden gedaan, is een verbetering. De PVV kan dan ook instemmen met het wetsvoorstel. Toch, voorzitter, zijn er wel twee punten van kritiek. 

Ten eerste ten aanzien van het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst tussen de dader en het slachtoffer. In het voorgestelde artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering staat in lid 2 dat de rechter bij het opleggen van een straf rekening houdt met een bereikte overeenkomst. In de memorie van toelichting staat dat de rechter zelf bepaalt in welke mate. Dat laatste is goed, het eerste is nog maar de vraag: de rechter is verplicht om rekening te houden met een overeenkomst. Mijn vraag aan de staatssecretaris is of daar goed over is nagedacht. De dader heeft zo invloed op de strafmaat. Verder is een niet kapitaalkrachtige dader in het nadeel, want hij/zij kan een schadevergoeding aan het slachtoffer niet betalen en iemand die wat meer in de slappe was zit, wel. 

Het tweede punt van kritiek, voorzitter, is dat het wetsvoorstel geen einde maakt aan de huidige praktijk dat het Schadefonds nooit verhaal zoekt op de dader. In veel gevallen is dat te begrijpen, welke gevallen ook in de memorie van toelichting staan, maar dat er nooit verhaal wordt gezocht, is naar de mening van de PVV toch te kort door de bocht. Natuurlijk dienen slachtoffers zoveel mogelijk gecompenseerd te worden, daar gaat het ook niet om. Maar, voorzitter, als het Schadefonds nooit probeert de aan het slachtoffer betaalde schadevergoeding van de dader terug te krijgen, dan komt dit voor rekening van de belastingbetaler. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook of hij bereid is te bewerkstelligen dat het Schadefonds de betaalde schadevergoedingen zoveel mogelijk op de dader gaat verhalen en dat ook zelf doet en niet via het behoud van het vorderingsrecht van het slachtoffer. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Het slachtoffer kan het gebeurde achter zich laten en de Nederlandse belastingbetaler hoeft dan minder bij te dragen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 46290 gasten

donaties

doneer

Nederland
English