Nederland weer van ons

Voorzitter,


Allereerst wil ik uitspreken dat het lastig is een algemeen overleg te voeren met de minister, zonder dat de Kamer op tijd beschikt over de Korpsmonitor kinderporno 2010 (dit in tegenstelling tot de media) en het daarom lastig is deze goed te bestuderen. Uit de media hebben we begrepen dat twintig korpsen een onvoldoende scoren bij de aanpak van kinderporno?[1] De vragen van mijn fractie zijn deels beantwoord in de begeleidende brief. Vragen die blijven op dat punt zijn o.a. vragen over de Nationale Database Kinderporno. In de Korpsmonitor staat dat er een grote behoefte is aan een actuele en volledige database (pag. 3). Maar er staat ook dat een grote meerderheid van de regio’s structureel geen materiaal; aanlevert, omdat de database te traag zou werken (pag. 17). Derhalve wil de PVV graag weten of en zo ja, hoe de minister de Nationale Database Kinderporno gaat verbeteren. 

Daarnaast hebben we tevens uit de media kunnen vernemen dat er 75 extra rechercheurs zijn ingezet alleen voor de zaak Robert M.[2] Waar komen die rechercheurs (zo snel) vandaan, zo vraag ik de minister? Waren die er al bij andere korpsen? Zo ja, waarom is deze keuze gemaakt? Graag een reactie van de minister.

 

Voorzitter, 

Gezien de nog steeds omvangrijke werkvoorraad kan de door de regering aangekondigde nationale aanpak naar mening van de PVV niet wachten op de invoering van de nationale politie per 1 januari 2012. Gelukkig geeft de minister in de brief van 16 mei jongstleden aan dat er op korte termijn een landelijke stuurgroep kinderporno komt. Maar wat is op korte termijn? De minister is het toch met ons eens dat iedere dag dat deze stuurgroep er niet is, dit één dag teveel is.

 

Verder is de PVV voorstander van naming and shaming, in welk kader de PVV tijdens het voorgaande AO heeft gevraagd om een wettelijke verschijningsplicht ter zitting voor de verdachte. De staatssecretaris gaf toen aan dat hij zou bekijken of een algemene verschijningsplicht in dit soort zaken zinvol zou zijn. Daartoe wou hij eerst overleggen met de Raad voor de Rechtspraak.[3] Wat is de stand van zaken, heeft er al een overleg plaatsgevonden of staat er een in de planning?

 

Voorzitter,

 

Tijdens het afgelopen algemeen overleg over dit onderwerp stelde mijn collega mevrouw van Toorenburg een vraag aan de minister m.b.t. virtuele kinderporno.[4] De staatssecretaris gaf toen aan dat er nog weinig jurisprudentie is op het gebied van virtuele kinderporno.[5] De rechtbank Rotterdam heeft echter onlangs een man veroordeeld tot twee jaar cel voor het bezit van virtuele kinderporno.[6] Vorig jaar werd daarvoor nog iemand vrij gesproken, maar de rechter denkt dat virtuele kinderporno iemand kan aanzetten tot misbruik. Het vonnis lijkt rechtstreeks in te gaan tegen een uitspraak van de rechter in Den Bosch, in maart 2010, maar daarbij was volgens de rechter duidelijk dat de afgebeelde virtuele kinderen niet echt waren.[7] In 2008 werd iemand daar juist wel weer voor veroordeeld, ook omdat het zou kunnen aanzetten tot misbruik.[8] Graag een reactie van de minister hierop. Ligt hier nu, volgens de minister, een taak voor de wetgever?

 

Verder wil ik nog ingaan op Chat security. Zij werken aan een computerprogramma waarmee bewijsmateriaal wordt vastgelegd tegen pedofielen en andere criminelen die zich misdragen in videochatprogramma’s op internet. Het bewijsmateriaal tegen bijvoorbeeld iemand die zwaaide met een wapen werd opgeslagen en verstuurd naar een enorme database, waarbij in dossiers zoveel mogelijk gegevens worden vastgelegd: profielen, gebruikersnamen, ip-adressen, de contacten die pedofielen online onderhielden, waar hij ongeveer woont, de frequentie van overtredingen en nog veel meer. Chat Security werkte de afgelopen jaren als alarmknop voor chatters, die werden geconfronteerd met bijvoorbeeld bedreigingen of zedendelicten terwijl ze aan het chatten waren via de webcam. Ik wil daarom nogmaals vragen, ik heb dit eerder al aan de staatssecretaris voorgelegd, of chat security wordt opgedoekt of dat de minister hiervoor budget heeft weten te vinden?

 

De PVV is, ik herhaal het toch maar weer, voorstander van minimumstraffen en forse maximumstraffen.[9] De staatssecretaris heeft toen hij nog Kamerlid was voor de VVD  een motie ingediend om de straffen op art. 240b Sr te verdubbelen (voor lid 1 naar 8 jaar en 12 jaar voor lid 2). Deze motie is toen aangehouden en inmiddels vervallen, maar is de minister nog steeds voornemens dit te realiseren?[10]

 

Voorzitter,

 

De minister[11] heeft in bovengenoemde brief bevestigd dat de zwarte lijst met te blokkeren sites geen probaat middel is om dergelijke sites uit de lucht te kunnen halen. Als alternatief wordt een pilot gestart waarin het uploaden van kinderpornografische foto’s naar het internet kan worden tegengehouden. [12] Volgens de PVV is dit technisch niet haalbaar, zonder dat het vrije internet verkeer enorm onder druk komt te staan, dus wil ik de minister vragen waarom de zwarte lijst geen probaat middel is en waarom wel resultaat wordt verwacht van deze pilot.

 

De PVV vindt het verder zorgelijk dat in Nederland meer en meer thuismateriaal wordt geproduceerd en dat dit materiaal veelal wordt uitgewisseld d.m.v. ruilhandel tussen pedofiele netwerken. Wordt dit meegenomen in de aangekondigde regionale aanpak? En mijn laatste vraag aan de minister: wordt er nog eens goed gekeken naar de vereniging MARTIJN, zeker nu haar voorzitter (nog?) in voorlopige hechtenis zit? Hoewel het verbieden van een vereniging erg ver gaat, merk ik op dat deze vereniging in ieder geval wel erg op het randje balanceert. Ik ga er dan ook  van uit dat de minister het met mij eens is dat deze vereniging daarom scherp in de gaten gehouden dient te worden. [13]

 [1] De Pers, Áangifte van kindermisbruik? Er zijn 950 wachtenden voor u.’, 16 mei 2011. Telegraaf, ‘Bijna 1000 zedenzaken stil’, 14 mei 2011.

[2] De Pers, Áangifte van kindermisbruik? Er zijn 950 wachtenden voor u.’, 16 mei 2011. Telegraaf, ‘Bijna 1000 zedenzaken stil’, 14 mei 2011.

[3] 32500 VI nr. 75, p 37 en 38 (handelingen ao aanpak kinderporno 20 december 2010).

[4] 32500 VI nr. 75, p 2 (handelingen ao aanpak kinderporno 20 december 2010).

[5] 32500 VI nr. 75, p 34 (handelingen ao aanpak kinderporno 20 december 2010).

[6] Artikel ‘Rotterdammer krijgt twee jaar cel voor virtuele kinderporno’ en LJN: BP9776, Rechtbank Rotterdam, 10/765517-10

 

[7] Artikel ‘Rotterdammer krijgt twee jaar cel voor virtuele kinderporno’ en LJN: BL8876, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 01/821140-09

[8] Artikel ‘Rotterdammer krijgt twee jaar cel voor virtuele kinderporno’ en LJN: BC3225,Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 01/845400-07

[9] Is ons initiatiefwetsvoorstel stellen wij voor 240b Sr lid 1 15 jaar voor als maximumstraf en voor lid 2 20 jaar.

[10] Zie antwoord cip

[11] Gek, de staatssecretaris deed vorige ao kinderporno. De brief is echter van de minister. Nava geeft aan dat de minister het ao gaat doen!

[12] 32500 VI nr. 86, p. 5 (brief van 4 maart 2011)

[13] Nog geen antwoorden op vragen PvdA. Let op!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 12080 gasten

donaties

doneer

Nederland
English