Nederland weer van ons

Voorzitter,

In een uitzending van Pownews op 7 februari jongstleden was te zien dat jongeren in een justitiële jeugdinstelling, een JJI, blowen, alcohol drinken en feesten. Het hoeft geen betoog dat dit natuurlijk niet de bedoeling is. Een JJI is geen vakantiepark. 

Een andere, onbegrijpelijke situatie betreft een ontsnapping uit een JJI van een jeugdige, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval. De betreffende minderjarige loopt maar liefst 2,5 week vrij rond zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan is gegeven en zonder dat er naar hem is gezocht. Dit is extra pijnlijk, omdat hij ervan wordt verdacht tijdens een eerder verlof een gewapende overval te hebben gepleegd. De PVV vindt deze gang van zaken schandalig en niet uit te leggen aan slachtoffers en de samenleving. Ik wil daarom van de staatssecretaris weten hoe dit kon gebeuren, waarom er niet actief naar de betrokkene is gezocht en welke maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?

 

Voorzitter,

 

Terug naar het middelengebruik in de JJI’s. In JJI’s geldt een totaalverbod op het bezit en het gebruik van drugs en alcohol. Mobiele telefoons zijn ook niet toegestaan. De PVV vindt dat dit totaalverbod in de praktijk ook moet worden gehandhaafd. Jongeren die op genoemde manier over de schreef gaan, moeten keihard worden aangepakt. Ze zitten niet voor niets in een JJI. Natuurlijk moeten ze in de inrichting niet aan hun lot worden overgelaten, maar als dat zo zou zijn, dan biedt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen de nodige instrumenten. Er is geen enkel excuus voor hetgeen we in het filmpje op Pownews hebben kunnen zien. 

In de antwoorden van de minister/staatssecretaris[1] wordt gewezen op maatregelen die al door de vorige minister zijn opgestart. Een van deze maatregelen is het versterken van de samenwerking van JJI’s met instellingen voor verslavingszorg. Mijn vraag aan de staatssecretaris is of deze samenwerking geldt tijdens het verblijf in een JJI, of na het verlaten van de JJI of allebei? 

Een andere maatregel is Brains4use. Dit is een programma dat ziet op een individueel behandeltraject voor problematische gebruikers voor een termijn van drie maanden. Maar is deze termijn niet te kort? En ziet de staatssecretaris niet meer in een afkickplicht in het kader van opvoeding of in het kader van de behandeling[2]? Dit vanwege het feit dat er een relatie is tussen middelengebruik en (gewelds)delicten. Dat is namelijk te lezen in het persbericht nav de erkenning van Brains4use als gedragsinterventie. Ziet de staatssecretaris in dit kader mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een jeugdige altijd is afgekickt voordat hij/zij de JJI verlaat? 

Als dat niet mogelijk is, ziet de staatssecretaris in het kader van artikel 3 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen de mogelijkheid om in aansluiting op het verblijf in de inrichting het verplichte afkicktraject voort te zetten?

 

Voorzitter,

 

Wat de PVV mist in het rijtje van aangekondigde maatregelen is een maatregel welke specifiek betrekking heeft op het personeel en de bewakers in de JJI’s. In de uitzending van Pownews wordt door de jongeren namelijk aangegeven dat ze alcohol en drugs van de bewakers krijgen. De minister heeft aangegeven[3] dat momenteel wordt onderzocht hoe de middelen de JJI zijn binnengekomen. 

Indien uit het onderzoek zal blijken dat de middelen inderdaad door personeelsleden zijn verstrekt, welke maatregelen gaat de staatssecretaris dan nemen om hier een einde aan te maken, zowel bij de particuliere als bij de rijksinstellingen? 

Deze twee punten bezien, is het dan geen idee om camera’s te plaatsen op locaties binnen de inrichting waar contactmomenten zijn tussen de jeugdigen en de personeelsleden? Dit werkt preventief en kan ook helpen bij het onderzoek hoe de drugs de inrichting is binnengekomen en hoe het aan de jeugdige is verstrekt.

 

Tot slot voorzitter,

 

De PVV is blij dat de minister niet van mening is dat de jongeren in het betreffende filmpje uit wanhoop aandacht vragen voor hulp en behandeling.[4] De staatssecretaris erkent ook dat er jongeren zijn die moeilijk te motiveren zijn. Maar we hebben het hier echter wel over jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en jongeren die in het kader van de beveiliging van de maatschappij in een inrichting zijn geplaatst (artikel 77s Sr). Daarom mijn laatste vraag aan de staatssecretaris: is hij het met de PVV eens dat de behandeling dan maar verplicht dient te worden? Dit onder het motto: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

 

Dank u wel

 [1] De brief is van de staatssecretaris. Deze brief is heel kort en verwijst alleen maar naar de antwoorden op de vragen van PvdA. Stats zegt dat hij in die antwoorden ingaat op de uitzending, maar de antwoorden zijn van Opstelten

 

[2] Art. 2 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

[3] Antwoorden van de minister op Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA), ingezonden 09/02/2011, 2011Z02600, p.2

[4] Antwoorden van de minister op Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA), ingezonden 09/02/2011, 2011Z02600, p.4 (antwoord op vraag 9).

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2975 gasten

donaties

doneer

Nederland
English