Nederland weer van ons

Voorzitter,

Uitgangspunt voor de PVV is de gelijkheid van mannen en vrouwen en daarmee dat mannen en vrouwen in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Daar zit nu net het probleem. De SGP mag van ons van mening zijn dat vrouwen niet actief een politiek ambt dienen te bekleden, maar door het passief kiesrecht voor vrouwen te belemmeren, brengt de SGP haar opvatting ook in de praktijk. De PVV is het hier niet mee eens. 

Voorzitter, 

Deze discussie over het ‘vrouwenstandpunt’ van de SGP hoort volgens de PVV echter niet thuis in de rechtszaal. De gerechtelijke procedure is gestart door belangenorganisaties voor vrouwen en gelijke behandeling en niet door een of meerdere dames die voor de SGP op de kieslijst willen staan. Het liefst zou de PVV zien dat de discussie omtrent dit standpunt vanuit de achterban van de SGP komt. Zo is het in 2006 ook gegaan toen het ging om de vraag of vrouwen lid kunnen worden van de SGP. Als het gaat om een mogelijke verandering in het SGP-standpunt is volgens de PVV nodig dat die verandering tot stand komt door discussie en niet door het uitvaardigen van ge- en verboden.

 

Het is een zeer principiële kwestie vanwege het feit dat het gaat om een botsing van diverse grondrechten. Nu de juridische discussie over het ‘vrouwenstandpunt’ van de SGP nog niet is afgerond, maar ten overstaan van het EHRM wordt voortgezet, wachten wij liever het oordeel van het EHRM af, ondanks dat het beroep bij het EHRM geen schorsende werking heeft. Ten eerste vanwege het feit dat het zoals gezegd, een principiële kwestie is. Ten tweede vanwege het feit dat de juridische procedure niet is gestart door een vrouw met de ambitie om op de kieslijst van de SGP te komen. 

 

De PVV is het met de minister eens wat betreft het wachten op een uitspraak van het EHRM alvorens eventuele maatregelen te nemen. Ten eerste vanwege het feit dat het ook erg lastig is om nu al maatregelen te nemen. De minister zal zich als ‘belangenbehartiger’ van de Nederlandse Staat het arrest van de Hoge Raad moeten verdedigen. Dit betekent dat er dus gevolg dient te worden gegeven aan het arrest. Tegelijkertijd bestaat de kans dat de klacht die de SGP bij het EHRM heeft ingediend in behandeling wordt genomen. Het zou dan niet juist zijn als er al onomkeerbare maatregelen zijn genomen. 

Daarnaast is de PVV het eens met het de facto uitstellen van maatregelen, omdat de SGP een partij is die de democratische rechtsorde respecteert. Daarom is zorgvuldig handelen op zijn plaats. Het gaat hier om het voortbestaan van de oudste politieke partij in ons land die sinds de jaren twintig van de vorige eeuw in het parlement is vertegenwoordigd. 

Wel wil ik de minister vragen ervoor te waken om, voor zover het in zijn macht ligt, zo spoedig mogelijk een uitspraak te krijgen om aan de onzekerheid een einde te maken. 

En ten slotte, voorzitter, mocht het EHRM het oordeel van de Hoge Raad onderschrijven, dan dient de Nederlandse Staat, in de hoedanigheid van deze minister, er vanzelfsprekend gevolg aan te geven. Ik beëindig de bijdrage in eerste termijn dan ook met de opmerking dat man en vrouw hier in Nederland gelijk zijn en in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.

 

Dank u wel.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3440 gasten

donaties

doneer

Nederland
English