Nederland weer van ons

Voorzitter,

Dit algemeen overleg betreft de vermindering van regeldruk bij de Reclassering. Tegengaan van regeldruk is belangrijk, omdat daardoor meer tijd kan worden besteed aan waar het werkelijk om gaat: tegengaan van recidive door gedragsverandering bij daders.

 

In dat kader wil de PVV graag van de staatssecretaris weten of hij het met de PVV eens is dat in dat kader voordelen te behalen zijn bij het samenvoegen van de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, Verslavingszorg Nederland en het Leger des Heils). De grenzen tussen deze organisaties zijn in feite alleen nog papieren grenzen; de werkzaamheden zijn nagenoeg hetzelfde. Er wordt al veel samengewerkt maar het zou naar mening van de PVV efficiënter zijn om deze organisaties samen te voegen. Reclassering Nederland is hier ook voorstander van.

 

Desondanks is er toch één vraag, namelijk hoe de samenvoeging met betrekking tot het Leger Des Heils dan zal moeten worden geregeld. Het Leger des Heils is namelijk een puur charitatieve instelling. Gaat dat werken in de praktijk naast reclassering en verslavingszorg? Graag een reactie van de staatssecretaris.

 

Voorzitter,

 

Daarnaast wil de PVV van de staatssecretaris weten of de huidige financieringssystematiek onnodige regeldruk geeft van het departement. Wij hebben begrepen dat de Reclassering wordt afgerekend op output, zoals bijvoorbeeld het aantal contactmomenten die er met de dader zijn, in plaats van te worden afgerekend op het eindresultaat. Als met minder contactmomenten een acceptabel eindresultaat behaald kan worden, mag het aantal ‘vereiste’ contactmomenten naar mening van de PVV geen belemmering zijn. Het gaat immers om het effect en niet om het aantal contactmomenten die er zijn geweest. Het is volgens de PVV dus beter als je kunt meten of reclasseringsinspanningen daadwerkelijk resultaat opleveren in de zin van ‘minder recidive’. Maar dat is helaas niet zo makkelijk. Daarom wil ik de staatssecretaris vragen of hij mogelijkheden ziet om af te rekenen/te financieren op basis van minder recidive? Indien hij daarvoor mogelijkheden ziet, hoe hij denkt te kunnen meten of “minder recidive” daadwerkelijk aan reclasseringsinspanningen ligt? Minder recidive kan namelijk ook het resultaat zijn van economische omstandigheden (arbeidsmarkt), effectievere opsporing (ofwel: grotere pakkans), etc. Daarbij komt de vraag: wanneer is het juiste moment om te meten of reclasseringsinspanningen effectief zijn? Na 1 jaar, na 2 jaar? En op welk moment en op welke wijze ga je dan de prestatiebeloning aanpassen? Graag een reactie van de staatssecretaris.

 

 

Voorzitter,

 

Jeugdreclassering is nu vanwege het bestuursakkoord ondergebracht bij de gemeenten in de vorm van een taak bij Bureau Jeugdzorg. Hoewel er een transitiecommissie is ingesteld om de eenheid in aanpak bij alle Bureaus Jeugdzorg zoveel mogelijk te verzekeren, vraagt de PVV aan de staatssecretaris of hij dit goed in de gaten wil blijven houden. Het mag niet zo zijn dat de, populair gezegd, volwassenenreclassering wel landelijk dezelfde is, en de aanpak binnen de jeugdreclassering niet. Mocht er inderdaad geen sprake blijken te zijn van een eenduidige aanpak, is de staatssecretaris dan bereid er voor te zorgen dat ook de jeugdreclassering weer een taak wordt van Reclassering Nederland?

 

Voorzitter tot slot,

 

De minister voor VWS voert voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) eigen bijdrages in. Niet valt in te zien waarom daders niet een eigen bijdrage hoeven te betalen voor de reclasseringszorg. De PVV overweegt hierover een motie in te dienen.

 

 

Samengevat dus de volgende vragen aan de staatssecretaris:

  1. hoe denkt de staatssecretaris over het samenvoegen van de drie reclasseringsorganisaties?
  2. indien de staatssecretaris dit een goed idee vindt, hoe denkt hij dat de samenvoeging met betrekking tot het Leger Des Heils dan zal moeten worden geregeld?
  3. is het niet beter om het budget voor Reclassering Nederland te bepalen op basis van het eindresultaat in plaats van op basis van output? En zo ja, kan de staatssecretaris ingaan op de voorwaarden die daarbij gesteld zouden moeten worden en de haalbaarheid daarvan?
  4. is de staatssecretaris bereid er voor te zorgen dat ook de jeugdreclassering weer een taak wordt van Reclassering Nederland indien blijkt dat de aanpak bij de diverse Bureaus Jeugdzorg niet eenduidig zal zijn?
  5. is de staatssecretaris bereid daders een eigen bijdrage te laten betalen voor de reclasseringszorg?

 

Dank u wel

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2490 gasten

donaties

doneer

Nederland
English