Nederland weer van ons

Voorzitter,

Volgens haar statuten heeft vereniging Martijn tot doel het bespreekbaar maken van en het streven naar een wettelijke en maatschappelijke acceptatie van ouderen-jongerenrelaties. Kort gezegd en in gewoon Nederlands: vereniging Martijn wil seks met (jonge) kinderen legaliseren.

Ondanks het feit dat diverse voorzitters en leden van deze vereniging zijn veroordeeld voor kindermisbruik heeft het OM op 18 juni van dit jaar geconcludeerd dat vereniging Martijn niet strafrechtelijk kan worden aangepakt, ontbonden of verboden. De strafbare feiten zijn niet begaan in het kader van de vereniging en dus kunnen deze feiten volgens het OM de vereniging ook niet worden toegerekend. Daarom kan de vereniging niet worden aangemerkt als criminele organisatie en op grond daarvan niet worden vervolgd en verboden.

Tegen de niet-vervolging van vereniging Martijn is een klacht ingediend door de ouders van een slachtoffertje. Helaas heeft het gerechtshof Leeuwarden op 21 november jl. geoordeeld dat het OM niet zal worden verplicht de vereniging te vervolgen. Maar het Hof heeft in een overweging wel aangegeven dat de vraag of, en in welke omvang, het recht tot strafvervolging moet worden uitgeoefend, ter beoordeling staat van het OM en de voor het OM verantwoordelijke minister. De minister heeft op grond daarvan dan ook een aanwijzingsbevoegdheid.

 

Voorzitter,

Het verbieden van een vereniging is juridisch erg moeilijk. Hier komen namelijk de grondrechten vrijheid van meningsuiting, recht van vereniging en vrijheid van vergadering in het geding (artikelen 7, 8 en 9 van de Nederlandse Grondwet). Het betreft dan ook een ingewikkelde situatie waar wij vandaag over spreken. De PVV is groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging. Maar grondrechten zijn niet absoluut. Het recht van vereniging vindt haar begrenzing in het belang van de openbare orde, hetgeen is opgenomen in artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek (*).

En ondanks dat men mag streven naar legalisering van iets dat wettelijk niet is toegestaan, gaat het in het geval van vereniging Martijn wel om kinderen. Seks met kinderen en seksuele uitbuiting of exploitatie van kinderen is niet voor niets strafbaar gesteld en dat moet ook zo blijven. Deze wettelijke bepalingen zijn er om kinderen te beschermen tegen dit soort verwerpelijke acties als die vereniging Martijn wenst te legaliseren en die vereniging Martijn naar mening van de PVV ook faciliteert. Kinderen zijn beïnvloedbaar, kwetsbaar en er zal daarom al snel sprake zijn van dwang.

Daarnaast spelen ook de maatschappelijke onrust en het feit dat de voorzitter van deze vereniging in oktober tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor het bezit van een zeer grote hoeveelheid kinderporno een rol. Ten slotte mag ook het gevaar van deze vereniging voor de maatschappij en de openbare orde niet onvermeld blijven. Na de veroordeling van de voorzitter deelde de penningmeester van deze vereniging (Marthijn Uittenbogaard) bijvoorbeeld doodleuk mee dat kinderporno een slachtofferloze daad is. Niet alleen werd er dus geen afstand genomen van de veroordeling van de voorzitter, het ernstige feit waarvoor de voorzitter was veroordeeld, werd vergoeilijkt.

Op haar website staat dat de vereniging een platform is voor discussie over pedofilie. Die omschrijving is veel te beperkt. We hebben allemaal kunnen lezen dat een veroordeelde voor seksueel misbruik heeft bekend dat hij tips van de website van de vereniging Martijn heeft gehaald. Tips om kinderen te benaderen en tips om sporen van seksueel misbruik te verdoezelen. Dan is het stadium van discussie gepasseerd en is wat ons betreft sprake van medeplichtigheid aan strafbaar feiten.

Daarom moet hier, wat de PVV betreft, een uitzondering worden gemaakt en dient vereniging Martijn dus wel degelijk in het belang van de maatschappij in zijn algemeenheid en kinderen in het bijzonder te worden ontbonden en worden verboden. Hier ligt de taak van de overheid om haar minderjarige onderdanen te beschermen.

Het is niet uit te leggen aan slachtoffers, gezins- en familieleden en de maatschappij dat dit kabinet deze perverse club ongemoeid laat. Gelukkig heeft de voorzitter van het College van PG in de uitzending van Nieuwsuur op 24 november jongstleden aangegeven dat thans de gang naar de civiele rechter wordt gemaakt vanwege “een optelsom van activiteiten” met als doel de vereniging te ontbinden en te verbieden.

De PVV wil daarnaast dat de minister gebruik maakt van zijn aanwijzingsbevoegdheid en het OM opdraagt vereniging Martijn strafrechtelijk te vervolgen.

 

Voorzitter tot slot,

Tot 1955 was voor pedoseksuelen chemische castratie een voorwaarde om te mogen resocialiseren. In het kader van de huidige tijdgeest en het feit dat ook veroordeelde en uitbehandelde pedoseksuelen weer in de maatschappij terugkeren (hoewel straks gelukkig onder levenslang toezicht) vraagt de PVV aan de minister of hij een onderzoek naar de mogelijkheden en het nut van chemische castratie wil laten instellen.

 

Dank u wel

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3665 gasten

donaties

doneer

Nederland
English