Nederland weer van ons

Voorzitter,

Vanochtend spraken we over de rechterlijke macht en nu over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het EHRM en de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het EVRM. Laat duidelijk zijn dat de mensenrechten en het bewaken daarvan een taak van ieder zichzelf respecterend land is, maar de vraag is of we daar het EHRM en het EVRM nodig hebben.

Nederland leefde voor het EVRM niet in de duisternis. Nederland kent al sinds de Bataafse Republiek in 1795 een Grondwet en de rechterlijke macht zoals wij die nu kennen dateert al van 1811. Nederland heeft geen reputatie op het gebied van de schending van mensenrechten en dat is natuurlijk maar goed ook. De regering bevestigt dit in haar brief waar staat dat slechts 1,5% van de bij het EHRM aanhangige zaken tegen Nederland is gericht. De vraag is hoeveel zaken van die 1,5% zullen leiden tot een veroordeling van Nederland, want vele zaken halen de eindstreep van een inhoudelijke beslissing niet, omdat ze niet-onvankelijk worden verklaard.

Inmiddels is wel duidelijk dat het EHRM behoorlijk nadelige zaken heeft gewezen. En dat het EVRM dus ook haar nadelige gevolgen heeft. Laat ik een aantal voorbeelden noemen: een allochtone dader van eerwraak mag niet worden uitgezet, omdat hij hier een dochter heeft en de man recht heeft op een gezinsleven zoals is bepaald in artikel 8 EVRM. Geen woord over de mensenrechten van het slachtoffer en haar nabestaanden. Over schending van mensenrechten gesproken. Een ander actueel voorbeeld: artikel 7 EVRM staat niet toe dat de daders van het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk niet meer vervolgd kunnen worden, want deze zaken zijn verjaard. Een organisatie waarvan een aantal leden zich op een afschuwelijke manier aan onschuldige minderjarigen hebben vergrepen ontspringen de dans. Wederom: over mensenrechten gesproken.

Ook buitenlandse voorbeelden zijn er. Ik verwijs in dit kader naar op de opmerkingen van de Britse premier Cameron die onlangs stelde dat het EHRM de strijd tegen het terrorisme bedreigt en het leven van Britse burgers op het spel zet. Het Hof heeft namelijk bepaald dat Groot-Brittannië een radicaal-islamitische imam (die bekend staat als de rechterhand van wijlen Osama bin Laden) op grond van artikel 3 EVRM niet mag uitleveren aan Jordanië.

De PVV is van mening dat het EHRM democratische grondslag mist, maar zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een politiek orgaan in toga. Het EHRM bemoeit zich veel teveel met nationale kwesties. Mijn vraag aan de minister is dan ook wat hij gaat doen om deze nadelen tegen te gaan? Het kan toch niet zo zijn dat het EHRM landen tegenwerkt in nationale kwesties door de bescherming van mensenrechten van de verkeerde mensen te laten prevaleren boven (potentiële) slachtoffers? Erkent de minister dat wij hier een goed stelsel van rechtsbescherming hebben dat geen internationale beroepsinstantie nodig heeft?

Hoewel de PVV deze linkse club rechters die iedere verbinding met hun eigen land en de maatschappij kwijt zijn, liever gisteren dan vandaag ziet verdwijnen, is het een feit dat Nederland partij is bij het EVRM. Dat staat echter niet in de weg aan een kritische houding jegens het EHRM. Het EHRM zou zich moeten beperken tot de klassieke grondrechten. Daarnaast zou het Hof niet automatisch als beroepsinstantie voor individuen die van de hoogste nationale rechter hun gelijk niet krijgen moeten dienen. Als een zaak door de nationale gerechten juist is behandeld, dan zou het Hof de zaak niet in behandeling moeten nemen. Nationale beslissingen dienen daarnaast door het Hof met respect behandeld te worden (voorbeeld: geen inmenging in nationale kwesties waar het nationale recht juist is gehanteerd, ofwel de immigratieregels). Graag een reactie van de minister op deze 3 punten.

Voorzitter, het Hof ondermijnt haar eigen positie door iedere zaak in behandeling te nemen, waardoor de werkvoorraad gierend uit de bocht is gevolgen. De burger mag hier weer voor opdraaien, want er moeten meer rechters komen die een maandsalaris hebben van € 24.000,--. Daarbovenop komen de kosten van medewerkers a € 10.000,-- per maand en de kosten van de griffie ter hoogte van € 1 miljoen per jaar. Onbegrijpelijk en in economisch moeilijke tijden zelfs verbijsterend en getuigend van wereldvreemdheid. Graag een reactie van de minister en dan liefst dat hij gaat pleiten voor de hervormingen zoals ik die zojuist heb genoemd: het Hof niet meer als automatische beroepsinstantie en handelend met respect voor nationale regels en kwesties, in combinatie met de in de betreffende brief aangedragen mogelijkheden zoals het betalen van een bepaald griffierecht. De kans is groot dat de werkvoorraad dan voor het eerst niet meer zo snel zal stijgen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6820 gasten

donaties

doneer

Nederland
English