Nederland weer van ons

MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN GESTHUIZEN

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit een correct bijgehouden administratie de vermogensrechtelijke rechten en plichten kunnen worden afgeleid,

overwegende dat een onvolledige of onjuiste administratie in een faillissement altijd een indicatie is van onverantwoord ondernemerschap en vaak ook van fraude,

verzoekt de regering het verwijtbaar of opzettelijk ontbreken van een fatsoenlijke administratie in een faillissement strafbaar te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER
GESTHUIZEN

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2610 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties