Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor een aantal veroordeelden een zogenaamde "zelfmeldplicht" geldt welke inhoudt dat een veroordeelde zichzelf, na een oproep daartoe te hebben gekregen, moet melden bij de gevangenis om de aan hem of haar opgelegde gevangenisstraf uit te zitten;

overwegende dat bescherming van de samenleving voorop staat en gezien de hierover beschikbare cijfers over het aantal veroordeelden dat zich niet vrijwillig meldt, er niet kan worden uitgegaan dat veroordeelde criminelen zichzelf komen melden bij de gevangenis voor het ondergaan van de aan hen opgelegde straf;

verzoekt de regering een einde te maken aan de "zelfmeldplicht ten aanzien van personen die zijn veroordeeld voor gewelds- en/of zedenmisdrijven".

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2885 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties