Nederland weer van ons

MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN DE GRAAF

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de perrons van de NS niet kunnen worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er dus ook niet preventief kan worden gefouilleerd op wapenbezit;

constaterende dat de NS hier in het verleden ook verzet tegen heeft geboden omdat zij bang is dat mensen die aan fouillering willen ontkomen op het spoor terecht dreigen te komen;

overwegende dat dit geen doorslaggevend argument mag/kan zijn daar dit ook kan gelden voor gebieden die bijvoorbeeld vlak bij een snelweg liggen en personen die aan fouillering willen ontkomen ook op de snelweg terecht dreigen te komen;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat ook de perrons van de Nederlandse Spoorwegen als een veiligheidsrisicogebied kan worden aangewezen, zodat ook op die perrons preventieve fouillering op wapenbezit mogelijk is

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER
DE GRAAF

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2200 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties