Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat in steeds sneller tempo Europese richtlijnen en kaderbesluiten op strafrechtelijk niveau in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd worden,

constaterende, dat er in Nederland geen register bestaat waarin wordt bijgehouden in hoeverre andere landen richtlijnen of kaderbesluiten geïmplementeerd hebben,

constaterende, dat Tweede Kamerleden hun werk naar behoren moeten kunnen doen,

verzoekt de regering een register bij te houden waarin de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van richtlijnen en kaderbesluiten op strafrechtelijk niveau verwerkt wordt,

verzoekt de regering dit aan verandering onderhevige document aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2415 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties