Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het steeds vaker voorkomt dat onderwerpen van strafrechtelijke aard in Europees verband een regeling vinden;

constaterende, dat het niet duidelijk is wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor

1. de Nederlandse strafrechtelijke beginselen, zoals de straftoemetingsvrijheid van de rechter en het opportuniteitsbeginsel,
2. de capaciteit van de Nederlandse Politie en het Openbaar Ministerie

verzoekt de regering om hierover een notitie te vervaardigen met daarin de volgens de regering te verwachten gevolgen en haar visie hierover en deze aan de Tweede Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4590 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties