Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) buiten controle van nationale parlementen staat en landen dwingt democratisch tot stand gekomen beleid op nationaal niveau te herzien,

constaterende dat het EHRM zich jurisdictie toe-eigent tot in vergaande details,

constaterende dat de nationale soevereiniteit gewaarborgd kan worden indien Nederland niet meer gebonden is aan uitspraken van het EHRM,

verzoekt de regering het EVRM op te zeggen,

verzoekt de regering de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa hiervan in kennis te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3465 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties