Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen zoals een slotentrekker, lockpick of kopsleutels niet strafbaar is gesteld in onze strafwetgeving;

overwegende dat indien een gemeente dit niet strafbaar heeft gesteld in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de politie vaak weinig kan ondernemen tegen de drager van dergelijke werktuigen, aangezien in dat geval bewezen moet worden dat sprake is van voorbereidingshandelingen en een dergelijk onderzoek veel capaciteit bij politie en het Openbaar Ministerie kost;

overwegende dat een dergelijk onderzoek dan ook zelden wordt gestart, vaak tot frustratie van de politie;

van mening dat het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen derhalve niet alleen bestuursrechtelijk moet kunnen worden aangepakt, maar ook strafrechtelijk eenvoudig(er) moet kunnen worden aangepakt,

verzoekt de regering derhalve het voorhanden hebben van professionele inbrekerswerktuigen strafbaar te stellen en daarbij rekening te houden met personen die dergelijke werktuigen nodig hebben voor een rechtmatige taakuitoefening, zoals slotenmakers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2530 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties