Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Volkert van der Graaf onherroepelijk tot een gevangenisstraf van achttien jaar is veroordeeld;

overwegende dat er gronden zijn om de voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege te laten;

verzoekt de regering om op grond van artikel 15 d lid 3 van het Wetboek van Strafrecht het Openbaar Ministerie te verzoeken een vordering, strekkende het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Volkert van der Graaf, in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3690 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties