Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mobiel banditisme mobiele/rondtrekkende dadergroepen betreffen, ofwel verenigingen van daders die zich stelselmatig verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude (met name winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij);

constaterende dat mobiel banditisme een fenomeen is waar veel burgers en bedrijven schade van ondervinden of last van hebben;

overwegende dat flinke straffen een afschrikwekkend effect hebben op dit soort daders;

verzoekt de regering wettelijk te regelen dat het opereren in groepsverband door verdachten een strafverzwarende grond/omstandigheid wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

HELDER

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3480 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties