Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de Europese Raad in het kader van bestrijding van fraude met Europese subsidies een Europees Openbaar Ministerie kan instellen;

overwegende dat lidstaten van de Europese Unie zelf dienen te beslissen over opsporing en vervolging van misdrijven binnen de eigen landsgrenzen;

verzoekt de regering om, niet in te stemmen met de instelling, dan wel oprichting van een Europees Openbaar Ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder
Agema
Fritsma
Madlener
Bontes

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3115 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties