Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht in de praktijk niet altijd acht slaan op het taakstrafverbod in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zoals de wetgever het heeft bedoeld;

overwegende dat het verbod een taakstraf op te leggen in de praktijk eenvoudig met gebruikmaking van artikel 22b, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht omzeild kan worden;

verzoekt de regering, artikel 22b, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht te schrappen dan wel zodanig aan te passen dat het omzeilen van het taakstrafverbod niet meer mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3965 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties