Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het gebruik van onder andere foto's en videobeelden door politie en justitie in het kader van de opsporing nog geen wettelijke basis is en dat rechters om deze reden (schenden privacy) lagere straffen opleggen;

van mening dat criminelen hun recht op privacy hebben verspeeld door een misdrijf te begaan;

constaterende dat het tonen van foto's en videobeelden van verdachten in het kader van de opsporing een erg goed en effectief middel is gebleken;

verzoekt de regering, het verspreiden van foto's en videobeelden in de media in het kader van de opsporing zodanig wettelijk te regelen dat het niet tot gevolg kan hebben dat rechters lagere straffen opleggen wegens een schending van de privacy van de dader,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2640 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties