Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat kosten gemaakt door de overheid bij de bestrijding van straatterreur, bijvoorbeeld de kosten van politie-inzet, moeten kunnen worden verhaald op de daders;

 

overwegende dat dit ook moet gelden ten aanzien van minderjarige daders;

constaterende dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun minderjarige kinderen;

verzoekt de regering, de verhaalsmogelijkheden te verbreden, zodat bij onmogelijk gebleken verhaal op minderjarige daders de kosten gemaakt door de overheid bij de bestrijding van straatterreur verhaald kunnen worden op de verantwoordelijke ouder(s),

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3140 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties