Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Graus (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitzending van EenVandaag over zwanendrifters:

1. Hebt u het onderdeel "Zwanendrifters: politie grijpt nauwelijks in" van het programma EenVandaag (NPO 1) op zaterdag 11 juli jongstleden gezien?

2. Wat vindt u van het optreden, dan wel het achterwege blijven daarvan, van de politie?

3. Bent u met de PVV van mening dat het volstrekt onbegrijpelijk is dat de politie niet optreedt tegen de verbale bedreiging van de betreffende dierenarts en de omwonenden die de zwanendrifters verzoeken zich niet te begeven op hun terrein? Zo nee, waarom niet?

4. Mishandeling valt onder de noemer High Impact Crime en de bestrijding daarvan is een topprioriteit van het kabinet. Bent u het met de PVV eens dat het dan ook volstrekt onbegrijpelijk is dat de politie niet optreedt tegen de mishandeling van de dierenarts en zelfs haar aangifte daartoe niet meteen opneemt?

5. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de betreffende dierenarts en de omwonenden niets meer te vrezen hebben van die criminele zwanendrifters die zich buiten de grenzen van de wetgeving en de aan hen verstrekte vergunning begeven?

6. Wat gaat u doen om de dierenmishandeling door deze lieden te stoppen?

7. Bent u het met de PVV eens dat de dierenpolitie weer ingevoerd dient te worden, aangezien dat veel beter is dan slechts een algemene taakstelling waarmee er niet voldoende mankracht en deskundigheid is om adequaat tegen dergelijke dierenbeulen op te treden? Zo nee, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4150 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties