Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder, Fritsma en Wilders (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over wijkagenten die bezoeken brengen aan leden en sympathisanten van de protestgroep AZC-alert.

1.)
Kent u het bericht ‘Huisbezoek van wijkagenten valt niet goed bij leden AZC-alert in Enschede’(*)?

2.)
Klopt het dat de politie een huisbezoek bracht aan mensen waarvan bekend is dat ze hebben geageerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Esmarkerveld?

3.)
Zo ja, vinden deze huisbezoeken ook elders in het land plaats?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het onacceptabel is dat de politie in uniform en met politieauto bij iemand langs gaat, alsof diegene crimineel is, terwijl diegene gewoon op democratische wijze uiting geeft aan zijn mening of gevoel? Zo nee, waarom niet?

5.)
Als dit intimiderende huisbezoek bedoeld was als bewuste preventieve actie, wordt die dan ook afgelegd bij bijvoorbeeld leden van linkse protestclubs? Zo nee, waarom niet?

6.)
Probeert u met een bewust preventieve actie te bereiken dat protesten niet plaats zullen vinden of dat mensen die het niet eens zijn met uw beleid de mond gesnoerd wordt?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat de politie beter kan worden ingezet voor het opsporen van echte criminelen, bijvoorbeeld om gelukszoekers die meisjes aanranden of volksstammen die elkaar te lijf gaan in AZC’s op te pakken en per direct uit Nederland te zetten? Zo nee, waarom niet?

8.)
Gaat u deze intimiderende bezoeken van de politie per direct stoppen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=227824&cat=1&_ga=1.205015184.162729298.1444119674&_ga=1.113854785.754474003.1444120477

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4435 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties