Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Belgisch Limburg bezorgd is om de waakzaamheid van Nederland.

1.)
Kent u het bericht: ‘Belgisch Limburg bezorgd om waakzaamheid Nederland’ (*)?

2.)
Klopt het dat dat de waakzaamheid in Belgisch Limburg veel hoger is dan aan de Nederlandse kant? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zo ja, wat is hiervan de reden?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de gezochte terrorist Salah Abdselam waarschijnlijk het verschil niet kent tussen Maastricht en Maasmechelen en wij als Nederland dus ook waakzaam moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

5.)
Zo ja, bent u bereid om ook aan de Nederlandse kant de waakzaamheid te verhogen en maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?

6.)
Bent u in dat kader bereid om de Nederlandse grenzen te sluiten zodat kwaadwillenden hier geen vrij spel hebben? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat informatie-uitwisseling van groot belang is? Zo nee, waarom niet?

8.)
Zo ja, hoe gaat u informatie-uitwisseling tussen de betreffende burgemeesters bevorderen?

 

(*) Belgisch Limburg bezorgd om waakzaamheid Nederland | NOS

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3505 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties