Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Helder (beiden PVV) aan de staatssecretaris en minister van Veiligheid en Justitie over het bericht “Asielkraak kost goud” (*)

1.)
Hoe is het mogelijk dat u al vier jaar lang een groep illegalen hun gang laat gaan die met het kraken van panden een spoor van vernieling trekt door Amsterdam?

2.)
Waarom zijn deze illegalen niet uitgezet? Bij hoeveel krakende illegalen is daartoe een poging gedaan?

3.)
Waarom wordt het kraakverbod niet gehandhaafd?

4.)
Bent u bereid om na de ontruiming van de gekraakte panden de veroorzaakte schade zoveel mogelijk te verhalen op de krakers en medeplichtigen die hulp hebben geboden bij deze strafbare handelingen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om illegalen eindelijk eens aan te pakken en uit te zetten en op te houden met het gedoogbeleid waarbij ook nog bed, bad en brood- voorzieningen worden aangeboden? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u tevens bereid om een asielstop in te stellen, temeer nu steeds weer blijkt dat u niet in staat bent om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland weg te krijgen? Zo neen, waarom niet?

(*)Telegraaf, 27 oktober 2016

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties