Nederland weer van ons

Ik kan heel kort zijn, want mijn fractie is het eens met veel van de punten die de staatssecre-taris noemt. Op twee punten is dat niet het geval. Die zal ik vandaag dan ook benoemen, maar niet nadat ik een korte inleiding heb gegeven.

Er moet een evenwicht zijn tussen de sportbeoefening en de veiligheid van de maatschappij. Iedereen weet dat er naar aanleiding van het incident in Alphen aan den Rijn al maatregelen zijn genomen. Mijn fractie was het daarmee eens. De woordkeuze was wat apart, maar ik heb toen gezegd: je moet niet doorschieten. Mijn fractie vindt dat nog steeds. We moeten het niet overreguleren. Sportbeoefening moet mogelijk blijven. We moeten een scherp onder-scheid blijven maken tussen legaal en illegaal vuurwapenbezit. Dat laatste moet natuurlijk keihard worden bestreden. Je moet dan niet zijn bij degenen die met een wapenvergunning met verlof, zoals het zo mooi heet, hun sport beoefenen.

Dat brengt mij bij de twee punten die ik heb, te beginnen met het verbod op de zwaarste ca-tegorie luchtdrukwapens. De argumentatie die de staatssecretaris voor dat verbod heeft ge-geven, vindt mijn fractie niet overtuigend. Zij is het daarmee dus ook niet eens. Ik snap de overweging. Er kan inderdaad schade mee worden aangericht, maar er zijn "maar" een paar incidenten. Ik zet dat met opzet tussen aanhalingstekens, want ieder incident is er een te veel. Het gaat mijn fractie echter te ver om dan direct met een verbod te reageren.

Mijn andere punt betreft de vuurwapenrichtlijn. Ik wijs hierbij op de standpunten van de Ko-ninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA). De NPSA zegt dat er weliswaar een uitzondering kan worden gemaakt, maar dat de beperking in de richtlijn op basis van magazijncapaciteit erop zou neerkomen dat het huidige legale bezit van een groot aantal semiautomatische vuurwapens voor die sportcategorie wordt verboden. Omdat er een uitzondering kan worden gemaakt, zou het in de praktijk niet zo hard landen. De NSPA heeft echter de vrees dat de uitzondering niet wordt geïmplementeerd. Wil de staatssecretaris hierop een reactie geven, liefst zelfs met een garantie? Het standpunt van de KNSA is heel kort. Zij zegt betrokken te willen worden bij het implementatieproces. Mijn laatste vraag aan de staatssecretaris is of hij kan bevestigen dat de KNSA daarbij betrokken wordt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2650 gasten

donaties

doneer

Nederland
English