Nederland weer van ons

Levenslang is levenslang. Dat vindt de PVV en maar liefst 93% van de ondervraagden in een poll van RTL Nieuws. De staatssecretaris zegt dat ook in zijn brief van 6 juni 2016. Maar daar houdt de eensgezindheid op.

De staatssecretaris gaat ineens door de knieën vanwege één uitspraak van de rechtbank waarin geen levenslange gevangenisstraf is opgelegd, omdat de rechtbank van mening is dat dit op gespannen voet staat met het EVRM. De staatssecretaris doet het voorkomen alsof er meer uitspraken zijn die daartoe verplichten, maar dat is niet zo. Ik zal niet ontkennen dat die uitspraken wel luiden dat de levenslange gevangenisstraf op gespannen voet met het EVRM kan staan, maar dat is iets anders.

Waarom is het zo erg dat de staatssecretaris zijn rug niet recht houdt en buigt naar de rechterlijke macht? De staatssecretaris komt met een ambtshalve periodieke toetsing en een adviescollege. Ik citeer: “Met de introductie hiervan wordt voor de levens-langgestrafte duidelijkheid gecreëerd omtrent de invulling van diens detentie en de mogelijkheden van activiteiten gericht op re-integratie. Daarmee vervalt de noodzaak voor levenslanggestraften om deze activiteiten in individuele procedures af te dwingen.” In gewoon Nederlands: alle levenslang gestraften krijgen resocialisatie-activiteiten en mogen uiteindelijk gaan oefenen in de maatschappij, want daar komt het op neer. En dat is een klap in het gezicht van de nabestaanden. Het is onnodig, want de staats-secretaris kan als wetgevende macht anders beslissen, het is onnodig omdat de uitspraken hiertoe ook niet dwingen en het is ook de omgekeerde wereld: altijd toetsen in plaats van naar aanleiding van een individuele vraag. En het is tegenstrijdig: resocialisatie-activiteiten bij een levenslange gevangenisstraf.

Aandacht voor gedetineerden, ook die een levenslange gevangenisstraf uitzitten, moet er zijn, maar de balans moet wat de PVV betreft wel doorslaan naar de nabestaanden. Zij hebben namelijk echt levenslang. Dat de staatssecretaris een piepklein rolletje voor hen ziet weggelegd in de procedure voor het adviescollege, maakt dit niet anders. Levenslang is levenslang en dat moet zo blijven. Op individuele basis kan om gratie worden gevraagd en dat is voldoende. Laten we niet vergeten dat een levenslange gevangenisstraf niet voor niets tot de wettelijke mogelijkheden behoort en niet voor niets ook wordt opgelegd. En als de staatssecretaris daardoor niet overtuigd is, maar wenst te kijken naar uitspraken van het EHRM, dan moet hij dat ook goed doen.

In de zaak Hutchinson tegen het Verenigd Koninkrijk keert het EHRM op haar schreden terug en is geoordeeld dat het aan de nationale instanties zelf is om na te gaan of er sprake is van strijd met het EVRM. In de zaak Murray tegen Nederland blijft het EHRM zelfs helemaal weg van de vraag of het Nederlandse stelsel in strijd is met het EVRM. Er is alleen gezegd dat in dit specifieke geval het uitblijven van psychiatrische behandeling als gevolg heeft dat de vraag of er nog enige doel wordt gediend met de straf, niet beantwoord kan worden. Er is geen enkele reden voor de staatssecretaris om een nieuw stelsel in te voeren. Sterker nog, in 2015 is de levenslange gevangenisstraf 3x opgelegd, dus de angst van de staatssecretaris dat deze straf bij ongewijzigd beleid niet meer wordt opgelegd, is ongegrond. De staatssecretaris had een voorbeeld moeten nemen aan het Verenigd Koninkrijk dat zich niet liet piepelen door het EHRM. Het Verenigd Koninkrijk heeft naar aanleiding van de ‘veroordeling’ van haar stelsel door het EHRM in de zaak Vinter duidelijk gemaakt haar stelsel niet te wijzigen. Dat standpunt werd door het EHRM niet veel later geaccepteerd in de zaak Hutchinson. Zo kan het dus ook.

Tot slot nog een punt dat de staatssecretaris mogelijk op zijn schreden doet terugkeren: op de vraag van de Telegraaf aan haar lezers of een tussentijdse toetsing van de levenslange gevangenisstraf na 25 jaar humaan is, antwoorde maar liefst 84% met “oneens.” 86% ziet geen reden om levenslang te heroverwegen. En 2/3 van de leden van het Eenvandaag Opiniepanel wil, net als de PVV, dat levenslang levenslang blijft.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2750 gasten

donaties

doneer

Nederland
English