Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus”.

1.)
Kent u de berichten “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus”(*)? Klopt de inhoud van deze berichten?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat de Nederlandse bevolking in het algemeen en de Telegraaf in het bijzonder door/namens de Nationale Politie is voorgelogen door de mededeling dat geen gegevens worden verzameld over misdrijven gepleegd door asielzoekers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

3.)
Bent u het met de PVV dat deze gang van zaken de betrouwbaarheid van en het gezag van de Nationale Politie aantast? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met de PVV eens dat ook burgemeesters in hun taakuitoefening worden belemmerd als zij dergelijke gegevens niet van de Nationale Politie krijgen, omdat de burgemeesters zo niet voldoende informatie hebben over het (eventuele) gevaar voor de openbare orde of de ingezetenen van hun gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen?

5.)
Bent u het met de PVV eens dat informatie over de aard en omvang van criminaliteit per direct beschikbaar moet zijn voor belanghebbenden in het bijzonder en de Nederlandse bevolking in het algemeen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Hoeveel criminele asielzoekers zijn er op dit moment in Nederland en hoeveel daarvan lopen (onverhoopt) nog vrij in de samenleving rond?

7.)
Bent u het met de PVV eens dat het nu opgevoerde excuus inhoudende het “belang van de opsporing” geen excuus is om deze informatie helemaal niet te delen? Zo nee, waarom niet?

8.)
Kunt u er voor zorgen dat alle asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd nooit een verblijfsvergunning krijgen maar van straat worden gehaald en ons land worden uitgezet? Zo nee, waarom niet?

9.)
Bent u bereid om de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers te sluiten? Zo nee, waarom niet?

(*) “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus” (Telegraaf, 28 april 2017)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3840 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties