Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Graaf (beiden PVV) aan de demissionaire ministers van Veiligheid en Justitie en SZW over het bericht: 'Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform'.

1.)
Kent u het bericht:'Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform'(*)?

2.)
Klopt het dat de Amsterdamse politie bekijkt of agentes een hoofddoek mogen dragen bij hun uniform om het werk aantrekkelijker te maken voor mensen met een migratie-achtergrond en daarmee shariavoorschriften te introduceren?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat het dragen van islamitische symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie? Zo nee, waarom niet en wat is de reden dat u afwijkt van hetgeen geregeld was in het regeer-akkoord Rutte I?

4.)
Vindt u ook dat de politie te ver doorschiet in het diversiteitsbeleid door al onze regels aan de kant te schuiven om maar meer allochtonen bij de politie te krijgen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u de mening dat adviezen van een directeur diversiteit die PvdA-politica was, islamactiviste is en zelf een hoofddoek draagt, niet erg objectief zijn? Zo nee, waarom niet?

6.)
Hoeveel belastinggeld kost het de politie om deze directeur diversiteit in te huren en bent u met de PVV van mening dat dit beter kan worden besteed aan het vangen van boeven? Zo nee, waarom niet?

7.)
Hoe gaat u deze aanval op de neutraliteit van agenten per direct stoppen, zeker gezien het feit dat de politiebond ANPV wederom aangeeft dat allochtone agenten hier juist last van hebben en het dus averechts kan werken?

(*) http://www.ad.nl/binnenland/amsterdamse-politie-wil-hoofddoekje-toestaan-bij-uniform~a302409a/ 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2585 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties