Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de basisteams van de politie ernstig tekort schieten:

1.)
Kent u het bericht: ‘Kleine criminaliteit vaak niet opgepakt’ (*)?

2.)
Klopt het dat er door een schreeuwend tekort aan
rechercheurs een enorm capaciteitsprobleem is waardoor talloze zaken veelvoorkomende criminaliteit niet worden opgepikt?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat dit onacceptabel is en het vertrouwen van burgers in de politie hiermee wordt geschaad, omdat het een vorm van criminaliteit betreft die de burger rechtstreeks raakt? Zo nee, waarom niet?

4.)
Ziet u ook het gevaar van demotivering bij wijkagenten als er te weinig rechercheurs zijn die met hun signalen aan de slag kunnen gaan? Zo nee, waarom niet?

5.)
Waarom is er een schreeuwend tekort aan rechercheurs en hoe gaat u dit probleem zo spoedig mogelijk oplossen nu dit, naast overlast voor burgers, ook directe gevolgen heeft voor de aanpak van zware georganiseerde misdaad?

6.)
Klopt het dat de robuuste basisteams te groot en onsamenhangend zijn, waardoor politiemensen elkaar vaak nauwelijks kennen en er veelal een grote kloof tussen de werkvloer en de chefs is? Zo nee, waarom niet?

7.)
Zo ja, hoe gaat u dit verbeteren zodat de teams daadwerkelijk robuust zijn en functioneren zoals bedoeld?

(*) Kleine criminaliteit vaak niet opgepakt|Binnenland| Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5460 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties