Nederland weer van ons

Dit debat gaat over criminele familienetwerken, maar ook over de georganiseerde misdaad. Boven- en onderwereld raken met elkaar verweven. Burgemeesters worden bedreigd of geïntimideerd. Ambtenaren worden bedreigd, boeren staan onder druk en kleine dorpen zijn welhaast overgenomen door criminelen. Dit moet stoppen! De PVV begrijpt dat bewijzen lastig is als niemand spreekt. Daarom is het van belang dat, zoals de onderzoekers aangeven en ook de Taskforce Brabant Zeeland, private partijen en burgers meewerken. De Taskforce heeft hierin goede stappen gezet. Bijvoorbeeld door verschillende branches, zoals autoverhuur, bij bestrijding te betrekken. Gelukkig bevestigt de minister in het vervolgplan ‘Slagvaardige aanpak ondermijning in Zuid-Nederland’ dat de aanpak wordt voortgezet en zelfs wordt geïntensiveerd en verbreed.

Maar daarmee zijn we er niet. Straffen helpen misschien niet om de overdracht van criminaliteit van generatie op generatie tegen te gaan, maar het heeft wel een versto-rend en verlammend effect. Voorwaarde is wel dat de straf lang genoeg is in verhouding tot de opbrengst van het crimineel gedrag en de pakkans. Criminelen vertonen calculerend gedrag. Een lage pakkans en strafmaat met daar tegenoverstaand een flinke winst. Is de minister bereid om ervoor te zorgen dat de opgelegde straffen hoger worden d.m.v. minimumstraffen?

Daarbij moet crimineel geld eerder afgepakt kunnen. Is de minister bereid te bezien hoe crimineel verkregen vermogen eerder afgepakt kan worden? Ik denk hierbij aan de bestuurlijke variant van afpakken. De regioburgemeesters en het Openbaar ministerie vroegen in een ingezonden brief in de Volkskrant van 11 september 2015 aan de minister en zijn collega van Financiën landelijk gezamenlijk € 50 miljoen vrij te maken. Met dit budget kunnen lokale en regionale projecten gefinancierd worden van de deelnemende partijen die voorzien in een versteviging van de aanpak van afpakken.

In dezelfde brief is voorgesteld een deel van het afgepakte criminele vermogen te gebruiken voor die verstevigde gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit en daarmee weer meer geld af te pakken. Zij vragen een strijdkas van € 150 miljoen. Dat is niets vergeleken met de omzet die criminele organisaties maken. De minister moet dit regelen en niet slechts aanvullend onderzoek doen om met financiën en zijn ministerie de begroting sluitend te krijgen. Graag wederom een reactie.

En kan de minister bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit via de zogenoemde één-overheid-aanpak de privacywetgeving meenemen? Het uitwisselen van informatie binnen de samenwerkende overheidsinstanties ondervindt problemen door de te stringente privacywetgeving op dit punt. Een snelle informatie-uitwisseling is echter noodzakelijk voor een effectieve aanpak. Tijdens het Vragenuur vorige week heeft de minister aangegeven dat hij wetgeving op dit aan het voorbereiden is. wat is de stand van zaken?

Het gebrek aan geld en capaciteit bij de politie is op dit onderwerp een groot probleem. Er zit een groot gat tussen wat de politie wil aanpakken en wat zij kan aanpakken. Het is van groot belang om door te rechercheren en zo ook de kopstukken te pakken. Alleen zo kan echt een eind aan een netwerk gemaakt worden. Ik weet dat de minister geen geld kan uitgeven in de demissionaire status, maar er moet toch een mogelijkheid zijn om hier een oplossing te vinden in overleg met de korpschef of de teamchefs van de eenheden in het zuiden van het land.

Tot slot is het natuurlijk funest dat criminelen deels hun straf ontlopen door capaci-teitsgebrek bij rechtbanken in het zuiden. Het duurt soms zo lang voordat zaken be-handeld kunnen worden, dat rechters daar rekening mee houden bij de strafmaat. Dit gaat natuurlijk direct in tegen de vuist die we juist proberen te maken. De hoofdofficier Zeeland-West-Brabant geeft zelfs aan dat criminelen weten dat ze voor hennepzaken in het algemeen niet jaren de cel in gaan en dat de softdrugshandel dus gewoon loont. Wat gaat de minister doen om dit tegen te gaan?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5725 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties