Nederland weer van ons

Nederland beschikt over een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dat maakt ons land een belangrijke doorvoerhaven voor digitale aanvallen op doelen buiten Nederland. Maar ons land is zelf ook doelwit. Statelijke actoren blijken grote be-langstelling te hebben voor de innovatieve of specialistische technologie waar Nederland bekend om staat. Door deze digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten komt ook de concurrentiepositie van Nederland onder druk te staan.

Recent vond een wereldwijde cyberaanval plaats. Een grote aanval met ransomwa-re infecteerde meer dan 200.000 computers en ruim 10.000 organisaties in 150 lan-den. De kwetsbaarheid was bekend, die kon ook gerepareerd worden, maar niet iedereen die verantwoordelijk is voor cybersecurity heeft die update gedraaid (die “patch” gebruikt). De staatssecretaris heeft de vragen hierover tijdens het mondelinge vragenuur op 16 mei jongstleden voldoende beantwoord. Daarom zal ik dit debat aangrijpen om de staatssecretaris een paar andere vragen over dit onderwerp te stel-len.

Cyberveiligheid is van groot belang voor de nationale veiligheid. De PVV wil een concreet actieplan van de staatssecretaris en niet alleen het jaarlijkse Cybersecurity Beeld Nederland. Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een jaarlijkse publicatie van het Nationaal Cyber Security Centrum en bevat inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. In de laatste uitgave staat onder meer: “het economische en geopolitieke belang van onze digitale infrastructuur groeit, de spionage en sabotage dreigingen nemen toe, maar de weerstand blijft nog steeds achter. De overheid en het bedrijfsleven moeten investeren en maatregelen blijven treffen om de digitale veiligheid van Nederland te versterken.” In dat kader de vraag naar het concrete actieplan.

Maar daarnaast nog een paar vragen aan de staatssecretaris.
Ten eerste: na de recente aanval met ransomware is gebleken dat er al twee maanden een update van de software om het gat te dichten beschikbaar was. Soms is het niet (tijdig) dichten van het gat/het verhelpen van de kwetsbaarheid complex, omdat zo’n update van de software het systeem kan breken. Maar soms is het verwijtbare dommigheid. Is het mogelijk om degene daarvoor dan aansprakelijk te stellen? Of is het de aangewezen weg om makers van de software aansprakelijk te stellen voor het op de markt brengen van onveilige software? Ofwel: is de bestaande aansprakelijk-heidswetgeving wel voldoende is voor ICT-producten en –diensten?

Ten tweede: wat vindt de staatssecretaris van het voorstel van Fox-IT inhoudende het aanstellen van een zogenoemde cybercommissaris, vergelijkbaar met de aangestelde commissaris voor de Deltawerken. Die heeft een eigen budget (€ 1 mrd. per jaar) en kan besluiten nemen zonder daarvoor goedkeuring van de ministeries nodig te hebben. Eenzelfde structuur is nodig voor de cybercommissaris, omdat dit sneller tot actie kan leiden als het gaat om beveiliging van digitale systemen en bijbehorende dreigingen.

Ten derde en tot slot: het ministerie heeft laten weten het initiatief te juichen van Cy-berSecurityKeten.nl. Dit is een alliantie van zes bedrijven met elk een specifieke ex-pertise die op individueel niveau al met de overheid samenwerken. Doel van dit initiatief is de Nederlandse afhankelijkheid van buitenlandse internettechnologie en –kennis terug te dringen. Kan de staatssecretaris aangeven of de overheid met dit consortium in zee zal gaan?

Afrondend: het belang van een goede beveiliging van onze digitale infrastructuur kan niet overschat worden. Nu waren het ziekenhuizen en parkeer- en pinautomaten, de volgende keer ligt er iets anders dagenlang plat. Onze afhankelijkheid van onze digitale infrastructuur wordt alleen maar groter naarmate we steeds meer “dingen aan het internet” hangen en we weten allemaal dat dat de nabije toekomst is. wat mijn fractie betreft, moet de overheid moet dan ook vol inzetten op een sterke beveiliging van onze digitale infrastructuur.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2985 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties